Viser arkivet for stikkord sommartid

Å stille klokka er noko herk

Eg tek til å bli sur allereie. For i natt mistar vi ein time som vi må vente eit halvt år på å få tilbake. Dette uskikken med å stille klokka to gongar i året bør det snart bli slutt på.

Eg har misbrukt sjansen som stortingsrepresentant til å stille spørsmål i spørjetimen til to klokke-ansvarlege statsrådar om dei ikkje har tenkt å gjera noko med dette. Det er næringsministeren som har med tida og klokka å gjera, av ein eller annan grunn.

Eg spurte Trond Giske for nokre få år sidan, og sist onsdag spurte eg noverande næringsminister Monica Mæland. Ok, dette handlar ikkje om krig og fred eller liv og død, i alle fall ikkje direkte. Bortsett frå at det faktisk er påvist fleire hjarteinfarkt og biluhell enn elles dagane etter at vi stiller klokka om våren. På hausten får vi ein time ekstra, og det er naturleg nok lettare for kroppen å handtere enn å miste ein time.

Det er eit stressmoment for mange, og mykje surr skjer når folk tek feil av tida kvar gong klokka skal stillast. Og somme må ta livsviktig medisin til same tid kvar dag.

Verken Giske eller Mæland tente på ideen om å gjera noko med dette. Eg har oppmoda dei til å ta initiativ overfor EU til å endre det EU-direktivet som regulerer tidsinnstillinga i området, eit direktiv som også vi i Noreg må forhalde oss til.

Sjølvsagt er det ein fordel at heile Europa har same praksis. Men det beste er om heile EU har ein fornuftig praksis. Det mest fornuftige etter mi meining er at det er same tid heile året. Om dette skal vera normaltid/vintertid eller sommartid er ikkje det viktigaste.

Det er imidlertid ein openbar fordel med det vi no kaller sommartid heile året, nemleg at ettermiddagane seinhaustes og vinterstid blir lysare ein time lenger. Det ville vore kjekt om ein kunne koma seg ut på tur i dagslys etter skule og arbeid ein større del av året enn no.

På TV2-nyheitene der dei sendte eit intervju med meg nettopp, såg eg at det vart framstilt som om heile Senterpartiet går for dette. Nei då, det er berre eg som har fått for meg at eg vil prøve å få gjort noko. I og med at verken næringsministrar eller resten av politikarstanden tykkjer dette er særleg til sak, må eg vel innfinne meg med at det kjem til å lakke og li før praksisen kan bli endra.

I mellomtida får eg halde fram med å gnåle surt om dette to gongar i året. I alle fall kvar vår.

Eg vil ha sommar heile året!

Ute er det snøfokk, og i natt blir det sommar. Rettare: det blir sommartid, for klokka skal stillast ein time fram. Dette ritualet med å stille klokka to gongar årleg skapar sterke kjensler i meg. Om hausten pur glede. For då får eg ein time ekstra. Om våren blir eg fortvilt og arg. Då forsvinn ein time frå helga, fritida og livet mitt som eg må vente eit halvt år på å få att, og det er for lenge.

Greitt nok. Det er krigar og katastrofar kring om i verda som er langt, langt viktigare enn denne saka. Men lell: somt kan vi ikkje gjera noko med, medan anna kan vi faktisk gjera noko med. Reglementet for sommar- og vintertid tilhøyrer den siste kategorien.

For kva er eigentleg meininga med å framprovosere falskt jet-lag på dette viset? Dei av oss som har ein lett forstyrrbar søvnrytme blir skipla, mjølkekyrne likeså. Eg som endeleg har teke til å leggje meg tidlegare om kvelden dei siste to vekene blir frustrert fordi klokka blir 24 i morgon kveld om eg skal leggje meg til same tid som kl 23 er i kveld. Og frustrerte fruer skal ein passe seg for.

Vi kan gjera noko med dette, skreiv eg. Men så er det denne Europeiske unionen igjen. Det er sjølvsagt eitt eller anna EU-direktiv som bestemmer akkurat dette på same viset som dei tidlegare bestemte fasongen på agurkane.

Agurkane har som ved eit under vorte sleppte fri. No er det på tide å sleppe sommartida fri. Skal vi vera rampete i Noreg og ikkje gjera som EU seier, kan det svært gjerne vera i denne saka.

(Det innlegget du nettopp las, skreiv eg for eit år sidan. I dag er det ikkje snøfokk, men det regnar på 2. veka her på Nordmøre. 6. april i fjor fekk eg saka på dagsorden i Stortinget, i alle fall såpass at ansvarleg statsråd måtte svara om temaet. Her er innlegget eg skreiv om dette same dag:)

Påverk EU for sommartid heile året

I spørjetimen i dag spurte eg næringsminister Trond Giske om han vil ta initiativ til at Noreg kan innføre sommartid heile året. Eg er nøgd med at Giske er næringsminister, men eg er ikkje nøgd med svaret.

Forskarar slår fast at det å stille klokka to gongar årleg har negative følgjer for søvnrytmen og helsa til mange. Somme er avhengige av viktig medisin til faste tider, og dei får problem. Og det er utvilsamt eit stress- og irritasjonsmoment for dei aller fleste av oss når vi mistar ein time kvar vår som vi må vente eit halvt år for å få att…

Noreg er EØS-medlem, og Giske viste til at alle vi bør justere klokka på same viset som EU-landa gjer. Han meiner at eit EU-direktiv også hindrar at vi her til lands innfører same tid heile året. Men Island har innført sommartid heile året, og har ikkje møtt sanksjonar frå EU.

Eg set pris på at statsråden i dag sa at han vil sjekke kvifor Island har kunna gjera dette. Russland innfører for øvrig også sommartid heile året frå og med i år, og meiner dette vil ha positive økonomiske og helsemessige effektar.

Trond Giske er ein utmerka representant for EU-motstandarane i Noreg. Han har ofte påpeikt at det er fullt mogleg for oss å påverke EU sjølv om vi berre er EØS-medlemmar. I dag oppfatta eg han imidlertid slik at han meiner det ikkje er aktuelt å ta opp dette med sommartid med EU. Eg meiner likevel ikkje slaget er tapt. Eg vil arbeide vidare for at Noreg kan ta opp spørsmålet med EU for nettopp å påverke i denne saka.

Dersom heile EU gjer eit slikt fornuftig grep, vil det sjølvsagt vera det beste. Men uavhengig av kva EU vel å gjera, meiner eg at Noreg burde vise veg ved å endre til sommartid heile året snarast råd.

Påverk EU for sommartid heile året

I spørjetimen i dag spurte eg næringsminister Trond Giske om han vil ta initiativ til at Noreg kan innføre sommartid heile året. Eg er nøgd med at Giske er næringsminister, men eg er ikkje nøgd med svaret.

Forskarar slår fast at det å stille klokka to gongar årleg har negative følgjer for søvnrytmen og helsa til mange. Somme er avhengige av viktig medisin til faste tider, og dei får problem. Og det er utvilsamt eit stress- og irritasjonsmoment for dei aller fleste av oss når vi mistar ein time kvar vår som vi må vente eit halvt år for å få att…

Noreg er EØS-medlem, og Giske viste til at alle vi bør justere klokka på same viset som EU-landa gjer. Han meiner at eit EU-direktiv også hindrar at vi her til lands innfører same tid heile året. Men Island har innført sommartid heile året, og har ikkje møtt sanksjonar frå EU.

Eg set pris på at statsråden i dag sa at han vil sjekke kvifor Island har kunna gjera dette. Russland innfører for øvrig også sommartid heile året frå og med i år, og meiner dette vil ha positive økonomiske og helsemessige effektar.

Trond Giske er ein utmerka representant for EU-motstandarane i Noreg. Han har ofte påpeikt at det er fullt mogleg for oss å påverke EU sjølv om vi berre er EØS-medlemmar. I dag oppfatta eg han imidlertid slik at han meiner det ikkje er aktuelt å ta opp dette med sommartid med EU. Eg meiner likevel ikkje slaget er tapt. Eg vil arbeide vidare for at Noreg kan ta opp spørsmålet med EU for nettopp å påverke i denne saka.

Dersom heile EU gjer eit slikt fornuftig grep, vil det sjølvsagt vera det beste. Men uavhengig av kva EU vel å gjera, meiner eg at Noreg burde vise veg ved å endre til sommartid heile året snarast råd.

Eg vil ha sommar heile året!

Ute er det snøfokk, og i natt blir det sommar. Rettare: det blir sommartid, for klokka skal stillast ein time fram. Dette ritualet med å stille klokka to gongar årleg skapar sterke kjensler i meg. Om hausten pur glede. For då får eg ein time ekstra. Om våren blir eg fortvilt og arg. Då forsvinn ein time frå helga, fritida og livet mitt som eg må vente eit halvt år på å få att, og det er for lenge.

Greitt nok. Det er krigar og katastrofar kring om i verda som er langt, langt viktigare enn denne saka. Men lell: somt kan vi ikkje gjera noko med, medan anna kan vi faktisk gjera noko med. Reglementet for sommar- og vintertid tilhøyrer den siste kategorien.

For kva er eigentleg meininga med å framprovosere falskt jet-lag på dette viset? Dei av oss som har ein lett forstyrrbar søvnrytme blir skipla, mjølkekyrne likeså. Eg som endeleg har teke til å leggje meg tidlegare om kvelden dei siste to vekene blir frustrert fordi klokka blir 24 i morgon kveld om eg skal leggje meg til same tid som kl 23 er i kveld. Og frustrerte fruer skal ein passe seg for.

Vi kan gjera noko med dette, skreiv eg. Men så er det denne Europeiske unionen igjen. Det er sjølvsagt eitt eller anna EU-direktiv som bestemmer akkurat dette på same viset som dei tidlegare bestemte fasongen på agurkane.

Agurkane har som ved eit under vorte sleppte fri. No er det på tide å sleppe sommartida fri. Skal vi vera rampete i Noreg og ikkje gjera som EU seier, kan det svært gjerne vera i denne saka.