Viser arkivet for stikkord luktesans

Luktesans og prøvekaninar

Eg fann ein pølsepakke med “siste forbruksdato 13. mai” i kjøleskåpet tidlegare i kveld. I og med at eg meiner luktesansen er viktigare enn å kunne å lesa når det gjeld å vurdere om mat er etande, vart kveldsmaten steikt pølse og egg.

Eg lever i beste velgåande endå. Som då eg åt yoghurt med utløpsdato 8 månader tidlegare, det gjekk godt det også. Einaste gongen eg har angra, var då eg åt surkål som var utgått på dato fire år tidlegare. Det førte nok til luktplager for folk rundt meg i eit område på nokre kvadratkilometers radius.

Sjølv om akkurat den surkålen burde gått i søpla, blir altfor mykje mat kasta. Det er rekna på dette, og visstnok kastar kvar nordmann over 10 kg brød og 12 kg frukt og grønsaker kvart år. Tilsaman hivar vi 255.000 tonn mat årleg.

Dette er jo ein skam i ei verd der mange svelt, og der sytete nordmenn meiner dei må over grensa til Sverige for å få kjøpt mat dei har råd til.

I tillegg til dei tala eg presenterte ovanfor, blir det kasta mat i landbruket, industrien, butikkane og i storhusholdningane. Vi bør vel begynne å bruke hovudet og nasen oftare, så blir det mindre matsøppel.

Til det med over åtte månaders gamal yoghurt: Slike eksperiment gjer eg sjølvsagt ikkje overfor gjestar. Det er berre den næraste familien som eventuelt heilt uvitande får vera prøvekaninar på om luktesansen min er god nok.

Ingen av dei har vorte matforgifta endå. (Bank i bordet).