Viser arkivet for stikkord drosjesjåfør

Muntre drosjeturar

I det siste har eg teke til å like drosjeturar. Seinast i dag, då eg tok drosje frå NRK, trefte eg ein særs oppegåande og hyggeleg drosjesjåfør som gjorde dagen min betre.

Han begynte med å seie: “Åh, endeleg eit blidt ansikt, det har vore så mange sure passasjerar i dag!” Vi veksla nokre ord, og eg kom innpå debatten eg nyleg hadde delteke i på Kulturnytt. Temaet var om media skal kunne straffast for å vidarebringe tausheitsbelagte opplysningar, jamfør framlegg frå Riksadvokaten i dag.

“Nei, det er eg veldig mot”, sa karen, og tok til å fortelje om skilnaden mellom systemet her til lands og i Sverige. Så drog han laus – framleis i ein veldig hyggeleg tone – om ytringsfridom og medias rolle, og samanlikna media i ulike land.

Eg sat og tenkte i mitt stille sinn at denne drosjesjåføren veit meir enn eg om det vi diskuterte, og eg tykte rett og slett det var ein gjevande drosjetur både sosialt og fagleg.

Når han attpåtil fortalte at han var sjeleglad for at det vart ei raud-grøn regjering igjen etter siste stortingsval, vart sjølvsagt begeistringa mi for fyren total.

Eg kom inn på kontoret her på tinget igjen i stad, og kom i hug ein drosjetur eg hadde i forrige veke.

Drosjesjåføren var frå Somalia, skulle det vise seg. Men han nemnte at han hadde budd i Syria, så eg gjekk først ut i frå at han var syrisk. Då eg spurte vidare om dette, kom det fram at han berre hadde budd der eit par år.

Kor er du frå då, spurte eg. – Finnmark, sa han, på gebrokkent norsk og gliste breitt. Det spratt opp for oss begge to, og eg trur vi lo heile Hausmannsgate.

Når eg flaksar mellom ulike oppdrag og ofte omgås andre politikarar og journalistar, kan det vera gjevande å ha nokre minutt i ein bil saman med ein av desse som transporterer menneske frå stad til stad. Somme av dei har mykje kunnskap, humor og humør. Og humøret mitt blir betre av trivelege folk.