Viser arkivet for stikkord bagatellisering

Somme bagatelliserer tigginga

Etter det siste innlegget mitt om å forby tigging, har det kome masse reaksjonar i ymse nettmedia. Dette tykkjer eg er fint, for vi treng å diskutere dette temaet.

Eg har ingen problem med å bli kalla både det eine eller det andre i samband med at eg ytrar det mange andre tenkjer, men ikkje tør seie høgt. Men eg reagerer ein smule på den måten somme bagatelliserer konsekvensane av tigging på.

Det er akkurat som om det å la tigginga halde fram skulle vera eit av dei viktigaste ledda i å sikre utjamning mellom rike og fattige. Det er jo nettopp for å gi alle eit økonomisk grunnlag for eit verdig liv at vi har jobba fram velferdsordningane. Tigging bør såleis strengt tatt vera unødvendig.

For utlendingar som kjem til landet, er det også fullt mogleg å få arbeidstillating for å skaffe seg jobb. Dessverre er ikkje dette føremålet til dei som kjem for å tigge, men – som Hanne Sophie Greve uttrykte i fleire media i går – dei er derimot ofte brikkar i omfattande organisert kriminalitet. Eg meiner det er sosialt uansvarleg å la dette halde fram.