Viser arkivet for stikkord eu

Påverk EU for sommartid heile året

I spørjetimen i dag spurte eg næringsminister Trond Giske om han vil ta initiativ til at Noreg kan innføre sommartid heile året. Eg er nøgd med at Giske er næringsminister, men eg er ikkje nøgd med svaret.

Forskarar slår fast at det å stille klokka to gongar årleg har negative følgjer for søvnrytmen og helsa til mange. Somme er avhengige av viktig medisin til faste tider, og dei får problem. Og det er utvilsamt eit stress- og irritasjonsmoment for dei aller fleste av oss når vi mistar ein time kvar vår som vi må vente eit halvt år for å få att…

Noreg er EØS-medlem, og Giske viste til at alle vi bør justere klokka på same viset som EU-landa gjer. Han meiner at eit EU-direktiv også hindrar at vi her til lands innfører same tid heile året. Men Island har innført sommartid heile året, og har ikkje møtt sanksjonar frå EU.

Eg set pris på at statsråden i dag sa at han vil sjekke kvifor Island har kunna gjera dette. Russland innfører for øvrig også sommartid heile året frå og med i år, og meiner dette vil ha positive økonomiske og helsemessige effektar.

Trond Giske er ein utmerka representant for EU-motstandarane i Noreg. Han har ofte påpeikt at det er fullt mogleg for oss å påverke EU sjølv om vi berre er EØS-medlemmar. I dag oppfatta eg han imidlertid slik at han meiner det ikkje er aktuelt å ta opp dette med sommartid med EU. Eg meiner likevel ikkje slaget er tapt. Eg vil arbeide vidare for at Noreg kan ta opp spørsmålet med EU for nettopp å påverke i denne saka.

Dersom heile EU gjer eit slikt fornuftig grep, vil det sjølvsagt vera det beste. Men uavhengig av kva EU vel å gjera, meiner eg at Noreg burde vise veg ved å endre til sommartid heile året snarast råd.

Eg vil ha sommar heile året!

Ute er det snøfokk, og i natt blir det sommar. Rettare: det blir sommartid, for klokka skal stillast ein time fram. Dette ritualet med å stille klokka to gongar årleg skapar sterke kjensler i meg. Om hausten pur glede. For då får eg ein time ekstra. Om våren blir eg fortvilt og arg. Då forsvinn ein time frå helga, fritida og livet mitt som eg må vente eit halvt år på å få att, og det er for lenge.

Greitt nok. Det er krigar og katastrofar kring om i verda som er langt, langt viktigare enn denne saka. Men lell: somt kan vi ikkje gjera noko med, medan anna kan vi faktisk gjera noko med. Reglementet for sommar- og vintertid tilhøyrer den siste kategorien.

For kva er eigentleg meininga med å framprovosere falskt jet-lag på dette viset? Dei av oss som har ein lett forstyrrbar søvnrytme blir skipla, mjølkekyrne likeså. Eg som endeleg har teke til å leggje meg tidlegare om kvelden dei siste to vekene blir frustrert fordi klokka blir 24 i morgon kveld om eg skal leggje meg til same tid som kl 23 er i kveld. Og frustrerte fruer skal ein passe seg for.

Vi kan gjera noko med dette, skreiv eg. Men så er det denne Europeiske unionen igjen. Det er sjølvsagt eitt eller anna EU-direktiv som bestemmer akkurat dette på same viset som dei tidlegare bestemte fasongen på agurkane.

Agurkane har som ved eit under vorte sleppte fri. No er det på tide å sleppe sommartida fri. Skal vi vera rampete i Noreg og ikkje gjera som EU seier, kan det svært gjerne vera i denne saka.

Sunt og konkurransevridande

EU framstår framstår innimellom som eit idiotisk organ. No har vi nok ein gong eit talande døme: Kampanjar for eit sunt og klimavenleg kosthald der forbrukarane blir oppmoda om å kjøpe kortreist mat strir i følgje EU mot prinsippa om frihandel.

Folk flest har godt av å få i seg meir frukt og grønt og mindre søt og feit mat. Vi har alle eit ansvar for å halde kroppen vår vedlike, men eg trur dei fleste – som meg – lett lar oss friste ofte.

Denne søte og feite maten er jo så tilgjengeleg og ofte billigare enn sunn mat. Og reklamane for deilige sjokoladar, hamburgarar og potetgull gjer oss lettlurte når magen rumlar og vi treng å stappe i oss noko raskt.

Det kan vera nytte i kampanjar for å få folk til å vera bevisste på kva mat dei sjølve og familien et. Det er fint dersom mange veit korleis dei kan leggje til rette for god helse og korleis dei kan handle miljøvenleg. Men dette er tydelegvis eit problem for EU.

Eg meiner norske forbrukarar gjer klokt i å tenkje på helsa og på miljøet når dei handlar inn for å fylle kjøleskåpen. Derfor meiner eg det er hol i hovudet når EU kan finne på å tenkje på å blande prinsippa om fri flyt inn i dette.

Fri flyt av varer, tenester og arbeidskraft er EUs mantra. Fri flyt av blodet vårt i sunne blodårar er tydelegvis ikkje fullt så viktig…