Vi stemmer mot omskjering

Temaet omskjering av små gutar har engasjert meg lenge, og eg har delteke i utalige debattar om dette. Mange av dei med Bent Høie, no som helseminister og tidlegare som leiar av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Noko av det som plagar meg, er uviljen både frå helseministeren og mange andre til å diskutere om det er prinsipielt rett at småungar skal bli utsette for ein operasjon som går ut på å fjerne ein funksjonell og beskyttande del av eit friskt kjønnsorgan utan at ungen har høve til verken å samtykke eller nekte.

Små ungar kan ikkje beskytte seg sjølv mot fysiske overgrep, og nettopp derfor er det så viktig at vi som vaksne og som samfunn vernar dei mot truslar. Eg meiner klårt at det å bli utsett for omskjering er ein type overgrep, sjølv om eg ikkje trur at årsaka til at det blir utført er å gjera skade.

Når folk trur på ein religion og påbod om det eine og det andre, følgjer dei vel desse religiøse boda for å oppfylle viljen til ei høgare makt. Det er vel og bra så lenge som det ikkje går utover nokon, så lenge som ikkje andre må li som følgje av religiøse handlingar og ritual.

Når det gjeld omskjering, har grensa vorte passert for kva som er greitt av konsekvensar for andre menneske av religiøse handlingar. I fleire andre land er det heldigvis mange som meiner det same, og det er stadig fleire som argumenterer og arbeider for å få sett ei nedre aldersgrense for ikkje medisinsk begrunna omskjering av gutar.

Eg meiner denne aldersgrensa må vera 18 år, same aldersgrensa som det er for å køyre bil, drikke alkohol, og ta brystforstørrande operasjonar for den del. Dette er eit val som vil ha store konsekvensar for den enkelte, derfor fortener gutane å få velje sjølv når dei er myndige.

Eit merkverdig argument mot ei aldersgrense for dette inngrepet er at ikkje noko anna land har innført det før. Eit kvart framskritt har skjedd fordi nokon har gjort noko som ingen andre har gjort før. Det ligg i ordet. Ein tek eit skritt framover, og nokon må begynne.

Noreg er eit føregangsland kva gjeld å setje rettigheitene til ungar først, og det kan vi vera i denne saka også. Då må vi ikkje legitimere inngrepet omskjering av småungar ved å gjera det til eit offentleg tilbod.

Også i dei andre landa der temaet omskjering av gutar blir diskutert, blir det brukt som argument mot ei aldersgrense at noko slikt ikkje finst i andre land. Det at Noreg går framom, vil såleis kunne føre til at andre land raskt kjem etter. Dette er eg for min eigen del ikkje i tvil om.

Saman med Heidi Greni og Anne Tingelstad Wøien har eg fremja eit framlegg om å innføre ei nedre aldersgrense for ikkje medisinsk begrunna omskjering av gutar. Heldigvis er det fleire i Senterpartiet som meiner det same og som står for det. Også nokre få i andre parti tør å stå for dette standpunktet offentleg.

I kveld stemmer vi i alle fall mot omskjering. Sjølv om eg veit at vi er langt unna å få fleirtal, er eg er spent på kor mange det blir.

(Dette er ein lett redigert versjon av innlegget som eg heldt i debatten i Stortinget i dag om omskjering av gutar: innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om lov om rituell omskjering av gutar, Innst. 290L (2013-2014), jf Prop. 86L.)

Vist 717 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Omskjæring av norske gutter er intet annet enn at norske myndigheter bøyer seg for fremmede skikker. Det kan sammenlignes med kjønnslemlestelse av jenter som kan bli det neste de bøyer seg for-. Dvs. for jødedom og islamisme. Globalisering heter det . Men det er blitt forbudt å kupere haler på hunder- forstå det, den som kan.

Ikke skjær i tissen min. Ikke på vilkår. Jeg er glad i alt som er der. Hvorfor i all verden skulle vi endre på skaperverket. At noen forkvaklede religioner mener vi ikke er født bra nok får stå for deres tankeverden. Men at norske myndigheter godtar lemlestelsene for å tekkes våre nye landsmenn er og blir en aksept av de samme lemlestelsene.
Hvilken guttebaby kan protestere på galskapen. For egen del ville jeg nok saksøkt mine egne foreldre om så var skjedd senere i livet. Min kropp er akkurat sånn jeg vil at den skal være. Tykk eller tynn. Frodig eller stælkete. Akkurat sånn den er skapt vil jeg ha den så lenge som mulig. Ikke en eneste valk eller atributt er overflødig og uten hensikt.
Det finnes ingen legitim grunn eller forsvar for å kutte av noe som helst. Basta.

Heilt einig, Terje B. Svendsen. Og til det du er inne på med å saksøkje eigne foreldre – eg meiner gutar som har vorte utsette for dette overgrepet burde kunne saksøkje staten for ikkje å ha verna dei ved lov. No skal det offentlege til og med tilby og utføre inngrepet/overgrepet, det tek absurditeten til nye høgder.

Takk for din innsats mot denne styggedommen Jenny, synd det ble vedtatt.

Takk for tilbakemeldinga, Ståle!

Har et par muslimer under samme tak her vi bor. Hun tok med seg begge de to friske guttebarna til “hjemlandet” i sommer og kom tilbake med to amputerte barn. De gjorde fysisk vondt et sted inne i meg å høre hva hun hadde utsatt dem for. Den slags guder som forlanger dette er i mine øyne ikke mer verdt enn rottegift.

Jeg er sterkt i mot okkulte skikker som skader barn. Omskjæring er meningsløst og unyttig. Ingen påvist netto helsefordel, men derimot stor fare for infeksjoner, store smerter og traumer for livet. Godt eksempel på regelrett og grov barnemishandling.

Hvis jeg prøvde å skjære en bit av mine barn ville politi og barnevern vært på pletten straks. Jeg føler ikke noe behov, og forstår overhode ikke behovet som andre voksne ved sine fulle fem skulle ha. De fordømte onde gudene kan ta seg en bolle, og det kan overtroiske tåpelige mennesker/foreldre/slekt også. La dem omskjære seg selv når de blir 18 år, og la vergeløse spedbarn være i fred.

La guttene som allerede er omskjært få saksøke foreldrene når de blir 18. Dessuten ville muslimene følge norske lover om det ble forbudt, det sier deres hellige bok. Jødene derimot ville flytte fra Norge om det ble forbudt, sier de, og kaller det “forfølgelse”. En tåpelig skikk som alle forstår er det rene sludder, det blir ikke bedre av at det har vært gjort i århundrer.

Vi driver ikke med årelating heller lenger. Og jødene steiner ikke lenger i hjel utro kvinner – selv om det står i Toraen deres.

Annonse