Kaos og leiarskifte

Det er ein smule kaos i vårt kjære Senterparti for tida. I dag varsla leiar Liv Signe Navarsete at ho vil be sentralstyret støtte at det blir eit ekstraordinært landsmøte, og at ho stiller plassen sin til disposisjon.

Samstundes står det i fleire media at fleirtalet i sentralstyret truleg ikkje er samde i dette. Dei vil kanskje gå inn for at ho blir sitjande til 2015.

Eg har meint at det viktigaste nødvendigvis ikkje er om ho går av allereie i år eller neste år på det ordinære landsmøtet, men at det trongst ei avklåring om at ho kjem til å gå av.

Det er sterkt beklageleg at eit leiarskifte skjer på dette viset, og eg kjenner meg ikkje tilpass med at eg sjølv er blant dei som må uttrykkje at eit leiarskifte er nødvendig. Liv Signe Navarsete har vore ein fenomenalt flink statsråd i 8 år, ho har oppnådd mykje, og har ein arbeidskapasitet og stå-på-vilje som er beundringsverdig.

Derfor er det synd at det skal ende med eit slikt kaos som no. Men det er ein leiars lodd å måtte ta ansvar ved å gå viss det kjem ei tilstrekkeleg stor krise som ikkje kan løysast ved å halde fram.

Kanskje ville situasjonen ha roa seg tilstrekkeleg viss ho hadde førehandsvarsla at ho går av i 2015. Då hadde vi unngått eit ekstraordinært landsmøte, og opprøret kunne ha slukna. Men det var vel for seint å ta dette grepet no som alt har vorte sett på spissen? Vi får sjå kva sentralstyret meiner.

For meg framstår det i alle fall som idioti og slett spel når somme meiner Ola Borten Moe må gå av som nestleiar dersom leiaren går. Både han og Trygve Slagsvold Vedum er viktige for framtida til partiet, og bør halde fram i leiinga.

No er det på høg tid at vi får arbeidsro, både politikarane våre lokalt, i fylka og på Stortinget. Og ikkje minst medlemmane og dei som er einige i politikken vår. Dette kaoset overskuggar alt.

Med politikken til den nye regjeringa er det høgst nødvendig at vi står på mot nedbygging av matjorda og landbruket, mot tvangssamanslåingar, for samferdselsutbygging som kjem heile landet til gode, og for gode velferdstenester i alle kommunar.

Vist 550 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Bra det du skriver. Det er jo partiet som skal bestemme dette.Liv Signe har gjort en bra jobb,men slik saken har utviklet seg, så ville jeg også gått.Håper man lærer av dette,deretter må partiet bygges opp ved at organisasjonen styrkes gjennom lokallagene . Studiearbeid blir viktig . Lytt og lær av folket, deretter kan vedtak gjøres.

Gode innspel, Fritz!

En meget god analyse, Jenny!

Både Borten Moe og Borck ga uttrykk for meninger og holdninger som hører lobbyselskapene, Høyre eller frp til. Senterpartiets velgere forventer at lederne oser trofast av den politikk og ideologi de er valgt på. Broilerne Borten Moe og Borck kan ikke være løskanoner til fordel for andre interessenter enn partiet/velgerne.

Ledere må være trofaste mot de partiideologi, dets velgere og organisasjoner som har valgt dem og hva de er valgt for. Skal de gå ærend for andre, bør de komme seg over til de andre først.

Annonse