Seksuell moral og umoral i politikken

Nok ein såkalla sexskandale “rystar” det norske folk. Eller snarare: rystar dei moralsk høgverdige blant journalistar og redaktørar. Det er Roger Ingebrigtsen frå Ap som denne gongen har vorte synleg som eit døme på umoralske politikarar med uforsvarlege seksuelle drifter.

I saker der det ikkje er gjort noko straffbart, tykkjer eg dei i utgangspunktet har lite eller ingenting i media å gjera. Førebels er det ikkje kome fram påstandar om straffbare forhold i Ingebrigtsen-saka, men aldersforskjell og maktubalanse blir kritisert.

Ein skal vera forsiktig med å meine noko om konkrete saker. Eg ønskjer ikkje å koma i skade for å skrive noko som ikkje er relevant for det forholdet Ingebrigtsen innleidde til den tjue år yngre jenta i 2006. Det kan koma fram nye opplysningar.

Så eg vil gjera klårt at det eg skriv er ein reaksjon på summen av saker som har vore oppe dei siste åra. Eg vil uttrykkje kva eg meiner generelt om slike offentlege skandalar. Det er jo ein del av dei, og fleire vil det bli.

Aldersforskjell er ikkje i seg sjølv kritikkverdig. Om maktubalanse som element i eit seksuelt forhold er eit problem? Jau, jo, tja og kanskje nei. Det er strengt tatt ikkje mange “likeverdige” partar i politiske parti og i næringslivet, menn har stort sett meir makt enn kvinner.

Som mektig kvinne må ein omtrent vera statsminister eller sjef for Telenor for å kunne bli skulda for å ha utnytta makta si overfor yngre menn. Til og med då trur eg det ville passert stille forbi medias søkeljos.

Eg frikjenner ikkje alle menn for å ha opptrådt uklokt dersom dei har hatt forhold til langt yngre kvinner, men det må skiljast mellom tvang og frivilligheit. Dersom vi meiner 16-18 år er for ungt, bør vi heller heve den seksuelle lågalderen enn å rope opp i moralsk indignasjon. Eller vi kan gjera det straffbart med eit visst antal år i aldersforskjell. Eg vil ikkje gå inn for nokon av delane.

Om eit seksuelt forhold til ein eldre mann skal vera verre å handtere psykisk for ei ung kvinne enn eit forhold til ein jamnaldring, vil truleg avhengig av personlegheita og framferda til desse mennene, og vera meir situasjonsbetinga enn aldersbetinga. Det kan koma noko godt ut av erfaring og eventuelt større modenheit hos menn også.

Eg har i utgangspunktet eit svært avslappa forhold til kva andre folk bedriv i senga, og med kven, så lenge som det ikkje er tvang med i biletet. Og eg er like avslappa til kva politikarar bedriv i senga som kva “vanlege” folk gjer.

Skal vi ha avhaldande eller konsekvent trufaste politikarar, må vi rekruttere munkar, katolske prestar og andre sjølverklærte moralsk høgverdige personar til politikken. Men vent, er desse gruppene gode døme på moral? Neppe, om vi ser på dei mange overgrepsskandalane som med rette har rysta media og folket elles.

Er seksuelle forhold med alt frå stor aldersforskjell, utruskap og sexavhengigheit ei klår årsak til at nokon ikkje er eigna til å vera politikar lenger, og til at vi ikkje bør ha tillit til dei?

Vi får gjera ei ganske grundig utreinsking av menn frå politikken i så fall. Og for ikkje å diskriminere må vi fjerne ein god del kvinner også. Ikkje overveldande mange andre er gode nok til å erstatte dei.

Vist 7596 ganger. Følges av 11 personer.

Kommentarer

Jeg har atter en gang fått en solid bekreftelse på min politikerforakt, og ikke på grunn av Roger Ingebrigtsens atferd. Hans private seksuelle relasjoner burde forblitt nettopp det, private.
Jeg liker ikke det mannen har gjort for å sørge for at Tromsø har blitt regjeringens gjøgris i Nord-Norge på bekostning av resten av landsdelen. Men at han klarer å sjarmere en ung, attraktiv og tilsynelatende oppegående kvinne til et relativt langvarig forhold står det all respekt av.
Selv med min beste vilje klarer jeg ikke å se det moralsk uakseptable i det omtalte forholdet, med mindre det skulle vise seg at denne 17-åringen skulle ha personlige lyter som gjør at hun er ute av stand til å forstå situasjonen. Skulle hun mangle normal vett og forstand bør hun i alle fall ikke være kandidat til Stortinget, og den atferd hun nå viser tyder på at hun kanskje av moralske grunner bør styre unna roller som tillitsvalgt.
Derimot er det politiske establishments forskrekkelse og moralisering til å spy av. Skrukketrollene som nå rykker ut som moralens voktere har sikkert for lengst mistet både evner og lyst til å sjarmere noen som helst. Og at konkurrenter i partiet er så sultne på makt og posisjoner at de tar i bruk dyneløfting for å ramme noen bekrefter alle mine fordommer.
Jeg håper befolkningen i Troms har vett nok til å få disse illeluktende ryggdolkerne tilbake til politikkens møkkakjeller, der de vitterlig hører hjemme. Og at vi i fortsettelsen som velgere vil vise å sette pris på politikere som oppfører seg som folk, og kan tørre å stå fram med det.

Synes att politikerne spesiellt må bli mer forsiktige , det kommer jo frem flere og flere skandaler som har med sex og gjøre når det gjelder politikere generelt ikke bare i AP . Disse sakene gjør ganske stor innvirkning på oss andre som får vite om dette gjennom presse og fjernsyn . Mener det er bare bra att dette kommer frem slik att alle får greie på hva som skjer innen politikken . Sier ikke med dette att flesteparten er seksuellt umoralske .
Er enig med deg i att når det ikke er gjort noe straffbart så har det ikke noe i media og gjøre ,dette gjør bare en slik sak værre enn den egentlig er .Dessverre så tror jeg att flere slike saker kommer i media fordi mange ønsker og høre om skandaler innen politikken .

Ja, skandalar sel betre enn nye milliardar til skule og eldreomsorg, dessverre.

Det er synd det har blitt slik att skandaler selger bedre enn eldreomsorg og skole . Det er sikkert mange som synes att slike ting bør komme frem , ikke for enhver pris synes jeg , spesiellt når det ikke har skjedd ting som er ulovlige . Mange koser seg sikkert når det kommer frem opplysnniger om en person i ett annet parti eller også om det kommer noe negfativt om naboen . Veldig lite positivt og høre om andre mennesker . Dessverre selger ikke dette godt nok for media .

Hvis det samme hadde skjedd mellom en lærer og en elev, hadde du sagt det samme?

2 ganger har Ingebrigtsen mistet førerkort for råkjøring, er dette et opprop om “over-folkelighet” på tinget eller var det sånn at dere folkevalgte skal vise en ekstra høy moral?

Ja, eg ser kanskje for lett på det, men eg tykkjer altfor mykje blir overdramatisert. Uansett skal det seiast: eg veit ikkje kva som har gått føre seg i forholdet mellom Ingebrigtsen og jenta, så eg verken forsvarer eller fordømmer nokon av dei. Om vi folkevalte skal vise ekstra høg moral? Ikkje om vi skal vera representative, i alle fall. Men sjølvsagt må vi vera oss bevisst rolla vi har.

Meget bra Jenny… Her får du frem det essensielle i det som er en ikkesak…men en helt normal sexuell relasjon mellom en mann og en kvinne.
Dette er, og har alltid vært en av de mest brukte måtene å danne par og senere ekteskap på, ekteskap som holder lenger enn dagens ekteskap dannet på økonomisk kynisme.

Også kommentaren fra “vargstein” setter det hele i sammenheng der dette sitatet setter ord på AP`s kvalmende dobbeltmoral: “Derimot er det politiske establishments forskrekkelse og moralisering til å spy av. Skrukketrollene som nå rykker ut som moralens voktere har sikkert for lengst mistet både evner og lyst til å sjarmere noen som helst. Og at konkurrenter i partiet er så sultne på makt og posisjoner at de tar i bruk dyneløfting for å ramme noen bekrefter alle mine fordommer.”

Uansett hva som er rett og galt i dette forholdet som har vært mellom denne jenta og Ingebrigtsen, så lukter det dritt lang vei. Når det gjelder dette sex-forholdet, så er hun ett barn, men hun er plutselig voksen nok for å
kjempe seg inn på stortinget. Ser idag at hun ble forbannet for en uttalelse Ingebrigtsen kom med for en tid tilbake om voldtekt. Dette blir bare for dumt. Håper at de involverte AUF medlemmene blir strøket av listen. Ingebrigtsen har jo allerede fått sin straff!

Hvis du mener den ikke egner seg i media, hvorfor bidrar du med mer media-oppmerksomhet da? I tillegg spekulerer og synser du i en sak du ikke har nok kunnskap om. Sist, men ikke minst, bidrar du til å undergrave den loven du burde forsvare. Opplevelsen av seksuelt press bør tas på alvor! Hvis du mener poltikere bør uttale seg basert på kunnskap og vurdere tid og form for “offentliggjøring”, bør du starte med deg selv. Jeg blir skuffet over å se spesielt kvinnelige politiske ledere bidra til å kaste skitt på ei ung jentes oppgjør med det hun sier har vært vanskelig for henne.

Hei Kjersti! Dersom du les innlegget grundig, ser du at eg tek atterhald om at det er ukjente fakta i denne saka. På det tidspunktet media skreiv om det og eg kommenterte dette, var ikkje påstandar om press og tvang komne fram.

journalister dekker over sine, hva med PTJ i TV2 ? Hvor ble det av han ?Han var nyhetsanker,plutselig degradert, saken ble dyset ned. Og hva med damers ansvar for seg selv og sine handlinger er de alltid "missbrukt"når De har gjort noe De angrer på ? Kansje det er Ingebrgtsen som er missbrukt ?

“Eg har i utgangspunktet eit svært avslappa forhold til kva andre folk bedriv i senga og med kven så lenge som det ikkje er tvang med i biletet.”

…dette klinger med respekt å melde litt hult – med mindre, såklart, du ikke bøyde deg for partipisken og stemte mot sexkjøpsloven i sin tid?

Utrolig bra innlegg Jenny :)
Jeg tenker at Media elsker slike skandaler, og en kan lure på hvor seriøs media egentlig er da eller om de egentlig bare er ute etter god sladder? Jeg tenker at det ikke er mulig å definere han som en god eller dårlig politiker ut i fra sine handlinger på dette området, men velger å ikke uttale meg mer om det siden jeg ikke kjenner godt nok til hvordan han har opptrådt i den aktuelle saken. Jeg mener at media må tenke seg litt om før de publiserer noe, men sexskandaler selger, og media ønsker å selge historien. Jeg tenker at det finner mye annet media kunne fokusert på i stedet, som er mer seriøst enn sexskandaler blant politikerne, men det selger nok ikke like mye. Penger har makt, og makt er penger. Det viser media klart og tydelig, for de burde ventet for å se om det faktisk var en straffbar handling eller ikke. Men media sluker slike ting rått, for beklageligvis selger politiske skandaler. Det er jo egentlig folket som bestemmer dette, for det er jo de som gjør at media velger å trykke dette i store oppslag. En god del mennesker elsker å lese om slike skandaler, og tror at de har rett til å mene noe om sexlivet til en politiker, fordi politikeren er en offentlig ansatt person som tydeligvis skal være bedre enn “den vanlige mann i gaten”, men er ikke egentlig alle mennesker i samfunnet bare “vanlige” mennesker? De har bare valgt å utføre en jobb. Derimot mener jeg at han må stilles til ansvar, om han faktisk har misbrukt makten sin, men det er ikke opp til meg å finne ut av.

Jeg er derimot helt enig med deg at man ikke automatisk kan sette alder på modenhet, for det finnes virkelig en del mennesker som er godt oppe i årene som har en modenhet som en tenåring, og det finnes tenåringer som har en modenhet som en voksen. Alder definerer ikke modenhet, selv om enkelte vil ha det til å være slik.

Det er godt du setter ord på tingene, og tusen takk for at du deler dette med oss

Hvis du mente det du skriver Jenny, hadde du funnet et annet tidspunk. Nå bidro du til å skape offentlig oppmerksomhet – og det på et tidlig tidspunkt i saken. Jeg klarte å tenke meg til at det muligens var mer i saken enn det media hadde skrevet. Jeg klarte også å tenke meg til den unge jenta sin situasjon og hvorfor hun gjorde det hun gjorde – og hva som muligens lå bak. Jeg forventer av vår nasjonalforsamling at den består av personer som gjør det samme, sørger for best mulig kunnskap og tier inntil de er sikre på at de har relevant informasjon. Slike utspillt som du kommer med her, kan bidra til å gjør det verre for unge folk å varsle om kritikkverdige forhold. Det synes jeg ikke stortingsrepresentant skal gjøre.

Sjelden oppenbarer skinnhelligheten seg mer enn når evolusjonens sterkeste overlevelsesinstinkt utfolder seg i politikkens medieunivers..

Noe mer hyklerisk enn den forestillingen VG`s Frithjof Jacobsen utførte i “Debatt” på NRK torsdag kveld skal man også lete lenge etter..

En ting er å ha tankene og bildene i hodet, noe alle normalt skapte mennesker har. Forskjellen er bare evnen til kontrollere, og gjennom det utnytte de samme evnene “positivt” til egen fordel i større eller mindre grad.

Hva var problemet?
Jeg er mann født i 1949, og har et herlig sexuellt forhold til min kvinnelige partner som er født i 1976.
Vi er oppegående, normalt klare i hode og har det helt fantastisk sammen begge to.
La folk være folk, og la de andre feie for egen dør, hvis de kan.

Politikk har en total deltagelse av mennesker. Like lenge som mennenskene eksisterer så vil umoral eksistere i politikken. Mitt parti er ikke noe bedre enn Senterpartiet, eller prøver senterpartiet å skape en myte om at de ikke har representanter med svin på skogen. La meg nevne en viss kvinnelig storhet i deres rekker som ikke hadde oppgitt utleie av hybel på selvangivelsen sin. Ringer det en bjelle?

Annonse