Få bukt med mobil kriminalitet: Exit Schengen

Talet på kriminelle utlendingar aukar stadig her til lands. I norske fengsel er over 30 prosent av dei innsette frå andre land.

Dette kjem ikkje av at utlendingar i seg sjølv er meir kriminelle, men fordi vi med manglande personkontroll ved grensa tiltrekkjer oss uforhaldsmessig mange kriminelle utlendingar. Mobil, organisert kriminalitet breier om seg i rekordfart når grensene er opne på det viset dei har vore etter at Noreg var medlem av passunionen Schengen i 2001, og særleg etter at 8 nye land vart medlemmar i 2007.

Passfriheit og fri flyt av personar er kjernen i Schengen-samarbeidet. Yttergrensene til Schengen-området skal i utgangspunktet voktast godt, men dette fungerer ikkje i praksis. Hellas og Italia har store problem med å hindre tilstrøyming av folk frå non-Schengen-land.

Når Romania og Bulgaria truleg blir medlemmer snart, vil dette problemet bli endå verre. Ergo er det ikkje berre kriminelle frå andre Schengen-land som har fri tilgang til den norske «marknaden», det er også kriminelle frå andre delar av verda.

Fri flyt av kriminelle, med andre ord. Meir narkotikakriminalitet, fleire ran og tjuveri, vald og valdtekter er resultatet. Vi har nok kriminelle i Noreg frå før om vi ikkje skal importere store mengder kriminelle frå utlandet…

Debatten om Schengen går i fleire land, også nordiske land. Eit samla nordisk politikorps ønskjer at avtalen blir revurdert på grunn av dei negative konsekvensane.

Norden ville vera eit praktisk og fornuftig område for intern fri flyt av personar og passfridom. Det var et slikt samarbeid vi hadde i fleire ti-år før Schengen-avtalen trådde i kraft, og samarbeidet fungerte bra.

Eg forstår at det ikkje er gjort over natta å endre på eller gå ut av det eksisterande Schengen-samarbeidet. Men dersom dei nordiske myndigheitene vel å sjå problemet i kvitauget, og ønskjer å gjera noko effektivt for å hindre stadig fleire utanlandske kriminelle i å operere i Norden, bør dei revurdere avtalen.

Vist 400 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Mye sant i det du sier her, men vil likevel kaste inn en brannfakkel i debatten rundt Schengen-avtalen.

Jeg vil ikke ene og alene gi Schengen skylden for den økte kriminaliteten i Norge og Norden forøvrig. Personlig mener jeg at straffenivået er alt for lavt og at soningsforholdene i Norge er for gode. For mange av de kriminelle utlendingene vil et fengselsopphold i Norge fremstå som en luksusferie sammenlignet med dagliglivet i hjemlandet deres. Er det rart at den organiserte kriminaliteten søker seg mot Norden? Risikoen for å bli tatt er relativt liten siden politiet har svært begrensede resurser til å foreta nødvendig etterforskning av vinningsforbrytelser og narkotikakriminalitet. Dette er faktorer som blir nøye vurdert av kriminelle når de velger å komme til Norge for å leve som kriminell. Blir de tatt er det bare en fordel for dem, for de har det jo uansett bedre i et norsk fengsel enn de ville hatt det som vanlig borger i sitt hjemland.

I hjemlandet er det også mye verre soningsforhold og langt strengere straffer enn det er i Norge for tilsvarende forbrytelser. Her i landet kan de også få god støtte og hjelp fra NAV samtidig som de driver med kriminell virksomhet. Burde vi vurdert å gjøre noe med dette før vi eventuelt lukker landet hermetisk? Schengen-avtalen har også sine fordeler og jeg vil ikke utelukkende se på den som årsaken til den økte innvandringskriminaliteten. Noe har vi faktisk oss selv å takke for, og det kan vi kanskje vurdere å gjøre noe med før vi tar avtalen opp til revurdering.

http://sentertanken.wordpress.com/

Mener att passfrihet inne schengen er en uting så lenge mange utelandske medborgere reiser fritt innen schengen . Krav om pass for disse landene er viktig for og stoppe endel av de som er kriminelle fra og komme inn i Norge . Schengenavtalen har mange negative sider , det er kanskje på tide og ta opp hele avtalen til revurdering . Så lenge det er passfrihet innen endel land så er det også enkelt for krinelle og komme inn i landene innen Schengenavtalen . Er enig att det kanskje er på tide og avslutte dette samarbeidet og innføre krav om pass ved grenseovergangene igjen . de flest har vel pass i dag regner jeg med . Når det blir krav om pass som viser hvem den enkelte personer så blir det også mye vanskeligere og komme inn i landet . Synes vi bør støtte ett samlet nordisk politikorps som ønsker og revurdere avtalen .

Jeg skal ikke gi mitt syn på fordeler og ulemper med Schengen avtalen, men bare peke på at grenseovergangen på Svinesund og alle andre steder lett kan sikres. Det tar litt penger, noe mer mannskap, litt asfalt og et dusin av disse veibom husene man har på Krifast, og så er det gjort. Man må selvfølgelig ikke glemme å sende noen politikere med fem hjerneceller eller mer til land som kan dette. Ta for eksempel en tur til grenseovergangen The Douglas Peach Arch mellom USA og Canada. Der blir hvert eneste kjøretøy stoppet. Når man blir stirret direkte inn i øynene av en customs officer som spør: “Do you have anything to declear?”, har man en tendens til å si sannheten. Har man ikke tilstått sin brøde og blir tatt, henger man tynt i snøret. Tro neppe det vil bli mange vogntog med tyvegods som krysser grensen ut av Norge hvis man innfører dette. Dessverre vil det vel også bli minimalt med Harry handel, i allefall utenfor det tillatte. Blir du tatt med drugs på the Peach Arch crossing, blir kjøretøyet ditt blir konfiskert og solgt på auksjon i tillegg til bøter og et opphold i kasjotten. Dessverre har Norge hverken penger eller mannskap til å sikre landets borgere mot røverpakket hvorenn de kommer fra. Skrytelandet er mer opptatt av å pålegge skatter og avgifter i ren tyveristil ala Sheriffen av Nottingham, samt hyle og skrike seg nesten til blods over co2.

Annonse