Merkeleg Frp-breiside mot Breivik-rapport

Eg blir ein smule oppgjeven når eg ser Per Sandberg frå Frp uttale seg om rapporten som i dag vart lagt fram om den psykiske tilstanden til terrorsikta Anders Behring Breivik.

Sandberg er leiar av same justiskomite på Stortinget som eg sit i. Han oppheld seg likevel i ei anna verd kva gjeld trua på eigne evner til å konkludere i særs kompliserte saker der verken han eller eg har nødvendig kunnskap.

Sandberg er misnøgd med at Behring Breivik i dag vart erklært strafferettsleg utilrekneleg. Rapporten skal kvalitetssikrast av ein rettsmedisinsk kommisjon og heldigvis ikkje av politikarar. Eg for min del har tiltru til at den endelege konklusjonen frå fagkommisjonen vil vera meir korrekt enn den Sandberg og eg kan trekkje utifrå det inntrykket vi får gjennom medieomtalen av den terrorsikta.

Kvifor blir eg oppgjeven av utspelet til Sandberg? Jo, eg meiner det går inn i ei lang rekkje av utspel der han som justispolitikar opptrer som om han skulle ha ei anna rolle enn nettopp politikar.

Vi er rikssynsarar på godt og vondt, men vi må gjera vårt beste for å halde tunga beint i munnen og fingrane av fatet når noko ikkje er vårt bord. Generelt meiner eg at vi justispolitikarar skal passe oss for å kommentere enkeltsaker der det ikkje føreligg rettskraftig dom.

I akkurat denne terrorsaka, som er så spesiell, er det greitt å gå lenger enn elles – gjerningsmannen har vedgått forholdet og bevisa er marerittaktig massive. Men: vi representerer den lovgjevande og ikkje den dømmande makt. Å gå inn i vurderingar som blir gjort i rettsapparatet skal vi vera forsiktige med.

I Aftenposten står dette: “Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen deler ikke umiddelbart Melings krav om et bredere grunnlag for den psykiatriske vurderingen. – De sakkyndige har gjort et grundig arbeid, og jeg har ikke kompetanse til å etterprøve dem. Mine klienter har ikke ytret noe ønske om et bredere grunnlag for en psykiatrisk vurdering. Dersom det blir ytret et ønske om dette fra påtalemyndighetens side senere, vil vi ta stilling til det da, sier Larsen.”

Dette tykkjer eg er fornuftige ord. Det viktigaste er ikkje om terroristen blir erklært strafferettsleg tilrekneleg eller utilrekneleg, det viktigaste er at han aldri slepp ut igjen. Eg vel å leggje til grunn at vi i Noreg har eit rettssystem som sikrar dette.

At Sandberg ønskjer å vera indignert og opprørt og sjokkert og gud veit kva slags ord som blir brukt, er opp til han. Men det ville ikkje skadd om han sjølv tok ein ekstra gjennomgang av si eiga rolle.

Vist 683 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Breivik dommen
30/11-2011
Tok ikke du Klinge en sving mot FrP for å skåre billige politiske poeng? Enten man er Stortingsrepresentant eller mening mann i gata, skulle man tro at det var lov å uttale seg. Du kaller dette synsing og jeg skulle formene at Sandberg som politiker i justiskomiteen må ha lov til å si noe om denne saken som i stor grad berører oss alle.

Man skal ikke være så veldig gammel for å huske saker hvor retts psykiatere har vært på vidda. Det lille jeg måtte igjennom utdannelsesmessig i dette faget, lærte meg at dette ikke er en eksakt vitenskap og hvor veldig mye er basert på skjønn og erfaring. Derfor er i alle fall jeg overbevist om at en så komplisert mann som Breivik ikke kan bli helhetslig analysert på 36 timer. Rapporten vi er blitt gitt adgang til er etter min mening kvasi psykiatri, eller i beste fall et uferdig produkt som jeg tror fremtiden vil kle naken, og gjort verdiløst. At Breivik blir holdt i forvaring for resten av sitt liv er jeg heler ikke aldeles overbevist om. Jeg er gammel nok til å huske Antonsen brødrene som slapp ut etter noen av de verste mordene vi hadde i 1970 årene her på Nordvestlandet.

Vi har i Norge hatt flere tilfeller hvor mordere har blitt gitt adgang til permisjoner kun med en livvakt som ble drept. På seg forståere erklærte at disse morderne skulle tilpasses samfunnet og ikke lengere var noen fare for samfunnet. Noen av disse «tilpasset» seg samfunnet med å drepe en gang til. Selv Eu som jeg personlig ikke liker, har satt spørsmålstegn ved deler av Norsk rettssystem. Breivik er en smart, men gal mann. At han også er en meget godskuespiller som har er iskald og kalkulert forståelse om hva som gavner ham best i det lange løp. Den eneste måte å sikre denne karen for alltid hadde vært om han fikk livsvarig og måtte sone for hvert drap. Det hadde også vært godt nok for meg om han ble henrettet ved lethal injection. Begge metoder hadde sikret oss at fyren aldri slapp løs inn i samfunnet igjen. Slik vi steller oss i slike saker er jeg sikker på at Breivik på gata innen han er 50 år.

Jeg har for øvrig lest rapporter hvor psykiatrikerne prater ren svada. Jeg sier ikke at det er synonymt i denne saken. Men stoler jeg på en slik 36 timers rapport—- ikke tale om. Derfor tror jeg som veldig mange andre nordmenn at Sandberg har full rett til å be om en ny vurdering. Her sløser staten millioner etter min mening og når det er slik bør man i alle fall være sikker på at konklusjonen er en oppfatning delt av flere uavhengige psykiatrikere. Den delen av prosedyrer som er tilgjengelig for oss andre dødelige ser ikke ut for meg til å være mer nøyaktig enn når Norges Bank i høst meldte om renteøkning, som viste seg å være fullstendig feilvurdert av spesialister.

Jeg har møtt noen schizofrene gjennom mitt yrke og har blitt lurt trill rundt i et par tilfeller. Derfor er jeg meget skeptisk til at 36 timer med spørsmål og svar av en så komplisert mann som Brevik avskriver mannen som utilregnelig. Slike folk har utrolig mage fasetter som spilles mot hverandre og hvor det ofte kan skjule seg en stor intelligens, om enn aldri så forkvaklet.

Avisene er ofte fulle av tull. Se bare dette utklipper om at Brevik planla å myrde retts psykiaterne. Han visste slett ikke hvem disse var før han utførte sin udåd. Det samme med dette konge pratet. Bonden på Veøy i Romsdal la også krav på tronen i sin tid. Var det sprøtt eller var det ikke?

Handlingene den «schizofrene» Breivik utførte rent logistisk er en meget krevende planlegging. Jeg skal ikke påstå at det gjelder for alle, men mange av de som lider av denne sykdommen har veldig klare øyeblikk. Og basert i det må det være lov til å spørre om ikke Brevik også hadde klare øyeblikk hvor han kanskje foretok en realitetsjekk på seg selv. Hvis han tiltross for det fortsatte planleggingen av sitt grusomme foretak må det ligge mer til grunn enn en schizofren hjerne.

Sandberg er en artikulert mann som jeg må anta har vurdert den rettsmedisinske avgjørelse like grundig som deg Klinge. For meg høres du mer ut til å ville høste noen politiske poeng i etterkant av Sandbergs noe heller uheldige uttalelse i Stortinget angjeldende samme sak.
Dog legger jeg til for helt egen regning, hvilket en eller annen sikkert vil verbalt skyte meg, og det er at i min og mange andres mening, Sandberg hadde rett.

Hei! Takk for kommentarane og innspela. Nei, eg meiner ikkje dette er billige politiske poeng all den tid dei baserer seg på fleire uttalelsar Sandberg har kome med gjennom tida. Såleis meiner eg at eg har nokre poeng, men ikkje billige poeng. Og det er vel vi politikarar nøydde til å koma med dersom folk skal vita kva vi meiner.

Elles les eg med interesse kva du skriv elles.

Beste helsing Jenny Klinge

Der er du igjen Klinge. Jeg prøver å følge med litt i hva som blir sagt, men hva er det Sandberg har sagt tidligere som er av tilsvarende diminsjoner?. Hva du sier her er tull i stor grad. Du sitter på Stortinget og da bør du forklare deg slik at vi andre forstår hva du sier og ikke sleng ut av deg påstander som ikke er subsandisiert. Det har ikke vi som velgere fortjent. Jeg har en gang stemt Bondepartiet, men slik du ter deg får du neppe min stemme en gang til.

Jeg registrerer at du og mange ellers fornuftige mennesker nå helt uten videre har innført livsvarig fengsel i Norge. Det er ellers slik at dersom nå Breivik blir kjent strafferettslig utilregnelig, så er han syk, og skal under en form for behandling. Når han en dag er frisk, og fagfolkene sier at det ikke er fare for at han begår nye straffbare handlinger så skal han ut i samfunnet igjen. Hvis han ikke blir erklært utilregnelig og blir idømt fengselsstraff skal han også ut en gang, når straffen er sonet.
Det norske rettssystemet er basert på rehabilitering og det norske helsevesenet er rettet inn mot å gjøre folk friske og istand til å leve normale liv.
Jeg kan ikke forstå hvordan du som sitter i landets lovgivende forsamling kan si noe slikt som at han aldri må slippe ut igjen! Hører du ikke selv hva du sier?

Dette var en meget skremmende kommentar. Her har de såkalte eksperter gitt en aldeles utillatelig flimsete psykiatrisk uttalelse på Breivik. Disse såkalte ekspertene som hopper opp og ned, for ikke å snakke om ut og inn, om hvorvidt denne mannen kan knytte sine egne skolisser, skifte underbukse eller mate seg selv. I min mening skulle hele på “seg forstå” gjengen selv ha hatt en undersøkelse. De er mindre troverdig enn trollet i Hedal skogen. Den samme “jappegjengen” skal altså rehabilitere denne sinnsyke personen og hvis de finner ut at han kan knytte skolisser om 15-20 år skal de slippe dette uhyre løs på samfunnet igjen. Det er denne samme psykiatriske Farta Morgana intelligensen som skal titte gjennom et nøkkelhull, ala Gestaltherapi, for å finne ut om fyren spiser risengryngrøten med høyre eller venstre hånd, hvilket kanskje skal avgjøre om Brevik har sluttet å være sprø i hodet eller ikke. Bortsett i fra psykiatere, er de fleste oppegående mennesker inneforstått med at psykiatri ikke er, aldri har vært eller vil bli, en eksakt vitenskap.

Fyren må aldri slippe ut igjen herr Laache! Det kan vi ikke ta sjansen på. Og der er jeg for en gangs skyld enig med stortingskvinne Klinge. Hvis rettsystemet i Norge noen gang slipper ut dette beistet fra hvor enn han blir plassert, vil det være et slag i fjeset på de aller fleste nordmenn med en liten grann av normal sunn fornuft.

Forøvrig Laache, livsvarig i Norge er kun 24 år. Livsvarig skulle etter min mening bety RESTEN av LIVET.
Her i dette “Bleeding heart” landet straffer man ikke for hvert enkelt lovbrudd, men samler alt under en paraply. Bortsett i fra at fyren skulle ha fått en lethal injeksjon, skulle han i alle fall ha fått livsvarig for hvert enkelt drap han begikk, pluss livsvarig for bombingen. Til tross for at jeg personlig ikke liker Stoltenbergs politikk noe bedre enn Breivik, skulle denne rabiate fyren i tillegg ha blitt dømt til livsvarig fengsel for drapsforsøk på statministeren og de av hans medarbeidere som slapp unna med livet og sitter tilbake med en skrekken.

Denne tøvete analysen av Breivik går på tvers av all sunn fornuft. Hvordan i hule havet kan en mann sitte i årevis og planlegge i detaljer en terror aksjon mot det norske folk hvis han ikke kan knytte skolisser, gå på do alene og ikke spise mat med kniv og gaffel. Enhver må skjønne at hele uttalelsen er pølsevev av verste sort. Som jeg har skrevet før i denne avisen, denne galningen er skarp som bare det og nå dribler han psykogjengen trill rundt. Les dagens VG hvor noen av de såkalte “kloke hoder” har kommet frem til samme konklusjon. Velkommen etter,—kanskje har de lest hva jeg og flere andre har skrevet i denne avisen tidligere.

Kanskje hadde også C.I. Hagen rett allikevel? Det er ikke måte på hvor mange spesialister og eksperter som dukker opp i aviser og på TV intervjuer og tygger Breivik til døde. Få rettsaken i gang og send avskummet dit han hører hjemme, - i fengsel for resten av hans liv.

Kjære Anbjørn Lie. Er det skremmende at jeg mener at man bør følge loven? At jeg mener at en justispolitiker som Klinge i den ene enden av sitt blogginnlegg sier at hun må ha en prinsipiell holdning, for så et par avsnitt lenger nede allerede har felt dommen?
Det sentrale i tiden etter 22/7 var nettopp at hat og ønske om hevn ikke måtte få formørke det norske samfunnet. Den beste måten å sikre det på er nettopp at vi lar rettsvesenet gjøre jobben sin, og fengselsvesenet eller det psykiatriske helsevernet gjøre sin!

Laache, fengselsvesnet har ikke en pip med hva slags dom Breivik får. Derimot har Klinge noe å si om hvordan vårt rettsapparat fungerer. Tar jeg ikke feil, så sitter Klinge i justisdepartementet og da er det hennes plikt ovenfor sine velgere og alle oss andre å gjøre kjent sin tanker om vårt rettsapparat. Jeg er sjelden eller aldri enig med stortingsrepresentant Klinge, men jeg skulle mene at hun har all verdens rett til å være uenig i hvordan loven anvendes i det norske rettsapparat. Hun har ikke sagt noen steder som jeg har sett at hun vil bryte de gjeldene prinsipper og den skrevne lov, men det betyr neimen ikke at hun ikke har lov til å være uenig hvordan loven anvendes eller dens ordlyd. Er det ikke for å forandre lov- verket i følge hennes og sine velgeres mening at denne damen sitter på tinget? Og hennes mening er at denne drapsmaskinen aldri bør slippes løs ut blant vanlig mennesker. Er ikke systemet slik at dette kan forhindres, bør Klinge i makt av sin posisjon forsøke å rette på skavanken i norsk lov.

Dette at herr Laache blander hat inn i rettsprosessen er i min mening temmelig naivt. Personlig har jeg ingen grunn til å hate eller nære hevntanker mot denne fullstendig rabiate morderen. Han har ikke har gjort noe mot meg personlig. Dog mener jeg, med de fleste i landet, tror jeg da, at vi ikke vil at denne mannen slipper ut av fengselet. Hva disse psykiaterne sier eller ikke sier, interesserer ikke meg en døyt. De er som i dette tilfelle og de mange andre tilfeller jeg har lest om, fulle av sjøsprøyt. Psykiarene er ikke enige blant seg selv en gang. Så med grunnlag i dette “supperådet” kan vi oppleve at dette ondsinnede mennesket skal slippe ut blant folk igjen med en boks piller i lommen for å stagge sine drapslyster eller hva pokker det er han lider av. Jeg har barnebarn i Oslo og vil ikke ha dette uhyret i nærheten av mine og andres unger.

Derfor herr Laache er det maktpåliggende at denne mannen ikke ser dagens lys utenfor murene. Han er ikke god for seg selv, ikke for sin familie, ikke for samfunnet og derfor er det leit at vi ikke har døds- straff i landet. Mannen er ikke god for noenting. Bortsett i fra de titalls millioner samfunnet skal punge ut med for å lage en “showcase” på TV, er det mer eller mindre hodenumme folk som står i kø for å snakke svada på TV om fyren fyren kan spise selv eller knytte skolissene sine. Og dette tøvet vil disse lærde at vi skal ta alvorlig og ikke for det det er, tullprat.

Dessuten er det også en av Klinges oppgaver å se til at vi har et rettsvesen og et helsevesen som funksjonerer i tråd med folks ønsker og ikke et system som bare er styrt av byråkrater som forsvarer lønnen sin med å lage “make work” prosjekter som er helt på jordet. Bare se på denne helseministeren som fremlegger forslag om at fastlegen skal pålegges til å trenge seg inn hos folk og titte under dyna etter skavanker hvis de ikke går ofte nok til legen. Og i innlegget ovenfor antyder herr Laache mellom linjene at man skal ha respekt for. Dette er ikke mitt påfunn, men les dagens VG og dere finner mer søl som kommer fra de fleste i dagens regjering.

Kjære Anbjørn Lie
Jeg kan bare si med Håvamål: Med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes.
Dermed er debatten avsluttet fra min side.

Hei Karl H Laache! Beklagar at eg svarer så seint på kommentaren din. Du har eit godt poeng i at det eg skriv ikkje heng heilt saman, og det er fint at du bemerkar dette. Eg har fundert litt på kva det er som gjer at eg med mange andre seier akkurat dette med at massemordaren aldri må sleppe utatt samstundes som vi ikkje har store problem med å forsvara at vi har 21 år fengsel som maksimal straff her til lands.

No må eg understreke at det er fullt mogleg å halde somme i fengsel til dei døyr i og med at vi har forvaringsinstituttet, ei ordning der føremålet er å kunne halde farlege personar unna samfunnet sjølv om dei har sona ferdig for det dei var dømt for.

Eg er einig i at eg ikkje burde ha skrive at han aldri må sleppe utatt igjen. Dette er noko vi alle kan meine, og som eg vil tru er svært naturleg å meine når nokon brutalt har myrda så mange. Redselen for gjentaking vil alltid vera stor dersom massemordarar slepp utatt igjen. Men prinsipielt har du heilt rett. Vi har eit rettssystem, kriminalomsorg og psykisk helsevern som skal ivareta samfunnets behov for sikkerheit mot farlege menneske. Så får vi håpe og tru på at dette blir gjort dersom massemordaren er til fare for andre menneske seinare.

Om han – dersom han blir vurdert som utilrekneleg når reaksjonen skal avgjerast av domstolen – får psykiatrisk behandling og faktisk blir frisk, ja – så får vi godta at han slepp ut. I dette tilfellet kan få nordmenn sjå for seg at han blir så frisk at han ikkje lenger er farleg. For min del skal eg nøye meg med å seie at eg for guds skuld håper framtidige vurderingar av helsetilstanden ikkje viser seg å vera feil etter at han evt slepp utatt.

Beste helsing
Jenny Klinge

I Norge er det det ikke-emosjonelle rettssystemet som skal ta seg av forbryterne. Hat og hevn er heldigvis ikke motiver som er blitt styrende for hvordan vi skal reagere på uhyrlighetene. Det jeg er mest imponert over etter 22/7 er nettopp at hat blir møtt med kjærlighet og at systemet skal gjøre jobben sin uten at hevn- eller hatmotivet blir det bestemmende.
Jeg er glad for at du sier de du sier i din kommentar. Takk skal du ha.

Ja, einig med deg i dette. Set pris på tilbakemeldingar frå deg seinare også. God helg!

Annonse