Media og metodar

TV2 har teke Frps Bård Hoksrud med buksene nede – dei har avslørt at han har kjøpt sex i Riga. I forrige blogginnlegg skreiv eg om dette. I dette innlegget vil eg kommentere metodane TV2 brukte, som eg meiner er tvilsame.

Mange med meg vil meine at det er usmakeleg å fara til Riga saman med tre medlemmar av ungdomsorganisasjonen og gå på horehus. Men likevel: eg misliker tanken på tv-team som ligg i buskane og ventar på at politikarar skal gjera noko gale slik at dei sjølv skal få eit godt oppslag.

Media som vel å overvake med skjult kamera og skjult mikrofon og journalistar som oppgir falsk identitet for å avdekke lovbrot, kan det forsvarast? I saker av særs samfunnsmessig betydning kan det nok det. Er sexkjøpet til ein stortingsrepresentant ei slik sak?

Personvern er eit viktig tema i samfunnet vårt. Det er strenge krav til kva metodar politiet kan bruke sjølv om dei mistenkjer kriminelle handlingar. For å få overvake og avlytte må dei grunngje mistanken sin godt overfor rettssystemet. For media gjeld den presseetiske magefølelsen og redaktøransvaret.

TV2 bør gå inn i seg sjølv og vurdere om dei har gått fram på rett måte. Eg meiner dei ikkje har det.

Vist 374 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Hadde det vært så vel at det bare var media og journalister som var opptatt av hva politikerne foretok seg både her til lands og på sine reiser i utlandet.
Også utenlansk etterretningstjeneste følger med i hva stortingsrepresentantene foretar seg på sine reiser, og hva de avslører blir taushetsbelagt og satt på vent.
Enkelte av disse vil på et senere tidspunkt kunne oppnå toppstillinger både innenfor det politiske liv, statsadministrasjonen og i næringslivet forøvrig, og da kan de fort bli utsatt for utpressing, og således bli en fare for rikets sikkerhet.
Det virker for meg som opp FrP-politikerne blåser i lovverket – har en mangelfull moral, og i regjeringsposisjon fort kan bli en fare for rikets sikkerhet.

Annonse