Politikarar som kler seg nakne

Frps Bård Hoksrud er den som blir omtalt mest i dag på grunn av sexkjøp i Riga. Burde han miste plassen som stortingsrepresentant fordi han har begått dette lovbrotet?

Folkevalte som bryt lova må – sjølvsagt – tole at dei blir avkledde offentleg og ta si straff som alle andre. Det er likheit for lova, og vi skal straffast verken mildare eller strengare enn andre.

Gjer ein noko gale, skal ein kunne sone si straff og vera ferdig med saka. Dette må også gjelde for folkevalte. Derfor har eg lite sans for argument for at stortingspolitikarar som bryt lova må fråtre vervet. (Alvorlege brot på straffelova kan imidlertid gje grunnlag for ein annan konklusjon.)

Vi er valte for fire år om gongen. Rolla som stortingsrepresentant og ansvaret som følgjer med dette må vi sjølve finne ut korleis vi skal handtere. Ved at det per i dag er ein svært høg terskel for å kunne slutte som stortingsrepresentant, veit vi at vi må kunne stå for det vi gjer perioden ut.

Vi må også vurdere konsekvensane dersom vi er frista til å gjera noko kriminelt: At det blir inni hampen pinleg dersom vi blir tekne med buksene nede. At omdømet vårt og partiet sitt blir skadelidande. At vi kjem til å måtte møte i stortingssalen dag etter dag og sjå kollegaar, mediefolk og veljarar i augene til perioden er over.

Eg støttar lovforbodet mot at norske borgarar kjøper sex både innan- og utanlands. Eg meiner sexkjøp er problematisk reint etisk og fordi det ofte er knytt til menneskehandel og grov utnytting av enkeltmenneske. Såleis forsvarer eg ikkje Hoksrud på nokon måte for det lovbrotet han har begått. Men stortingsrepresentant er han i to år til, uansett om han har kledd seg naken i Riga eller ikkje.

Vist 359 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Hva Hoksrud gjorde beviser at han mangler hjerne. Han burde jo vite at kommunist og anti FRP avisen VG bruker alle mulige triks i boken, og kanskje flere uskrevne drittsekk metoder for å ta knekken på folk. Forøvrig skjønner jeg ikke hva Bondepartiet og apegjengen har med hva folk gjør på sin fritid i utlandet. At fyren ville ha seg et “nummer” får bli hans sak.

Hvordan hadde det vært om en eller annen hypokrat fra Stortinget hadde lurt seg inn på “The Mustang Ranch” i USA hvor det er helt lovlig å kjøpe sex? Hvor fordømmende var hypokrat gjengen her på berget da verdens mektigste idiot viftet med sin “dingeling” i the oval office?

Hvorfor er ikke ordføreren i Gudbrandsdalen som går løs på mindreårige jenter hengt ut med nummer og navn? Vi vet at denne djevelen som har forgrepet seg på mindreårige kommer fra enten Arbeiderpartiet eller Bondepartiet? Synes Klinge at denne ordfører grisen skal miste jobben sin? Denne karen er jo rød/grønn og blir ikke en gang nevnt på førstesiden i landets største smussaviser.

Personlig er jeg mot prostitusjon, men synes det ville være helt i orden om dette hadde blitt gjort i skikkelige former med tillatte horehus. La oss slutte dette snøvlete pratet om lovbrudd. Dette er bent ut latterlig at man skal betale 25 tusen i straff til Norges bøtekontor for å bli tatt med buksene nede.
Anbjørn Lie

Annonse