Riks- eller lokalpolitikk?

Eg og mange med meg har uttrykt ønske om at denne valkampen skal bli ein lokalvalkamp – ikkje berre når listekandidatane står på stand utanfor butikksenteret, men også i mediebiletet. Det er feil at rikspolitikarane skal dominere debattane når valet handlar om kven som skal bli kommunestyrerepresentantar og ordførarar i dei enkelte kommunane.

Samstundes har vi som representerer partia på Stortinget og i regjering ei rolle all den tid vi legg rammene for kva kommunane har å rutte med og gir retningsliner for aktiviteten. Vi skal ikkje overspela denne rolla i lokalvalkampen, men heller prøve å få fram kor viktig det er med dyktige og engasjerte lokalpolitikarar frå våre parti for at vi skal kunne gjera ein god jobb for heile landet.

Eg har som stortingsrepresentant ønske om å bidra til at eldre får betre omsorgstenester, at ungane trivst og lærer mykje på skulen, at viktige vegar blir bygde og at næringslivet får blomstre. Dette er ikkje mogleg utan eit godt samstel mellom riks- og lokalpolitikarar.

I Senterpartiet er vi særs opptekne av å lytte til ordførarane våre. Vi veit kor viktig det er med flest mogleg Sp-lokalpolitikarar landet rundt for å drive god politikk for både bygd og by. Og som parti talar vi svært sjeldan med to tunger frå lokalt og sentralt hald i viktige politiske saker, om det så er snakk om lokal velferd eller landbruks- og rovdyrpolitikk.

Eg skal ikkje påstå at vi er unike i så måte, men veljarane kan gjerne ta ei vurdering av kor samstemte riks- og lokalpolitikarane i dei ulike partia er. Dette handlar om politisk truverdigheit slik eg ser det.

Vist 413 ganger. Følges av 1 person.
Annonse