Kven har veljarne mest tru på?

No kan vi diskutere politikk igjen, etter nokre veker med borgfred på grunn av terrorhandlingane i Oslo og på Utøya. Valkamp er viktig, for veljarane må få vita kva partia står for før dei skal bestemme seg for kven dei vil stemme på. Det betyr faktisk noko for utviklinga kven som sit i kommunestyra.

Forhåpentlegvis tek veljarane stilling til kven dei skal stemme på utifrå både valkampen og ikkje minst kva partia har stått for i praksis dei siste åra. Dette er viktig for å kunne vurdere om det er sannsynleg at lovnadene i valkampen blir følgte opp framover.

Sjølv sat eg i kommunestyre og formannskap i Surnadal i åtte år, og var varaordførar dei siste fire åra. Då såg eg at både partisamansetnaden og i høgste grad også personsamansetnaden betydde mykje.

Ved lokalval kan vi kumulere dei listekandidatane vi har mest tru på. Eg oppmodar veljarane om å gjera dette. Kryss frimodig på dei de trur best kan utvikle lokalsamfunnet og kommunen vidare. Kumuler positive, ansvarlege, kreative og energiske ja-menneske som ønskjer at ting skal skje i staden for dei som ser problem heller enn moglegheiter.

Sjølvsagt er det ok å høyre på rikspolitiske debattar, men dette er eit kommune- og fylkestingsval. Det er dessverre ikkje alltid at parti står for det same sentralt og lokalt. Det er ikkje sikkert det er så dumt å ta omsyn til dette også når valet skal takast.

Vist 353 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse