Venstre og fortida

Manglande grensekontroll gjennom Schengen-samarbeidet fører til fri flyt av kriminalitet. Venstres Borghild Tenden og Sveinung Rotevatn har tydelegvis ikkje lese innlegget mitt ”Stengje Schengen?” godt nok. Dei meiner eg vil tilbake til fortida og stengje grensene til dei nordiske landa. Eg argumenterer derimot for at vi må revurdere samarbeidet, og peikar på at å gjeninnføre felles nordisk yttergrense kan vera eit alternativ.

Å styrke grensekontrollen for å førebyggje kriminalitet betre er ikkje å stengje grensene, men det er å gjera det vanskelegare for kriminelle å herje fritt. Dette burde vera i Venstres interesse også.

Å sjå at noko ikkje fungerer og eventuelt gjeninnføre betre ordningar, er ikkje som Venstre meiner å gå tilbake til fortida. Ikkje all forandring er framskritt. Schengen var definitivt ikkje noko framskritt for betre å hindre mobil, organisert kriminalitet. Dette problemet breier om seg, og noko må gjerast.

Vist 451 ganger. Følges av 1 person.
Annonse