Fleire prikkar på lappen

No skal det bli lettare for unge bilførarar å miste lappen. Frp og NAF kritiserer. Eg applauderer. For er det ei gruppe som er overrepresentert blant dei som blir alvorleg skadde eller døyr i trafikkulukker, er det dei unge.

Frå 1. juli blir det nye regimet innført. Terskelen for å miste førarkortet blir lågare for alle bilførarar. Men strengast reglar blir det for dei yngste sjåførane på mellom 18 og 20 år, som får dobbel prikkbelastning. Akkurat denne gruppa har ti gongar så høg risiko for å døy i trafikken som dei mellom 35 til 64 år.

Altfor mange tek for lite ansvar når dei sit bak rattet. Ikkje berre går det ut over sjåføren sjølv når han køyrer for fort og uforsvarleg. Er ulukka først ute, går det ofte fleire liv enn berre sjåføren sitt. Eg skriv han, sjølv om det sjølvsagt også er mange jenter som køyrer farleg. Men det er overmodige gutar som er farlegast, og som oftast døyr i trafikken.

Som offentleg person er det så som så å ytre seg om høg fart og uforsvarleg bilkøyring. Plutseleg kan ein få ei klekkeleg bot sjølv, og då ser det berre dumt ut. Uansett: di fleire av oss – både unge og vaksne sjåførar – som tenkjer over kva følgjer det kan få om vi ikkje tek ansvar i trafikken, di færre ulukker blir det. Vi må avpasse farten etter forholda, vise omsyn til andre trafikantar og stoppe og sova når vi blir trøytte (noko eg må gjera ganske ofte sjølv).

At Frp og NAF er mot den nye ordninga, forstår eg lite av dersom målet er færre alvorleg skadde og drepte. Strengare reglar kan redde liv, særleg når det ikkje er knytt berre til storleiken på trafikkbøtene. Dei som har mykje pengar, bryr seg lite om ei høg bot. Å miste lappen er det derimot dei fleste som fryktar.

Vist 358 ganger. Følges av 1 person.
Annonse