NHO og mobil kriminalitet

NHO Møre og Romsdal er usamde i utspelet mitt om å revurdere Schengen-samarbeidet, fordi dei meiner det vil hindre utanlandsk arbeidskraft i å koma til landet og dermed svekkje norsk næringsliv. Dette stemmer ikkje. Dessutan ser NHO ut for å ta for lett på det problemet som mobil kriminalitet utgjer.

Organisert og mobil kriminalitet aukar, og er eit problem i heile landet, ikkje berre på det sentrale Austlandet. Politiets fellesforbund ønskjer å innføre grensekontroll igjen, og dei nemner spesielt problemet med folk frå dei baltiske landa. Mellom anna villainnbrot og tapping av kredittkort skapar utryggheit for folk, og eg meiner vi må arbeide målretta for å førebyggje slik grensekryssande kriminalitet.

Det å innføre felles nordiske yttergrenser igjen vil kunne vera eit effektivt tiltak for å gjera det vanskelegare for forbrytarar. Men det er ingen grunn til at dette skal hindre folk med ærlege hensikter og dei som vil jobbe her til lands i å koma til Noreg. Tvert imot vil deira omdømme heller kunne betrast dersom dei slepp at mange av deira landsmenn kjem hit for å begå kriminelle handlingar.

Eg er sjølvsagt også oppteken av at næringslivet skal ha god tilgang til utanlandsk arbeidskraft. Dyktige utlendingar er i dagens arbeidsmarknad særs viktige for å oppretthalde verdiskapinga i Noreg. Dei er også med på å styrke økonomien i sine eigne heimland ved at dei og familiane deira får betydeleg meir pengar å rutte med.

Det er imidlertid slik at kriminelle frå baltiske land står for 80 pst av den organiserte kriminaliteten i Norden. Vidare er det verdt å merke seg at Italia og Hellas ikkje har god kontroll med sine Schengen-yttergrenser, og at massiv ulovleg innvandring dit også blir eit aukande problem for Noreg. Dette problemet vil bli endå større når Romania og Bulgaria snart skal inn i Schengen. Det er på bakgrunn av dette at eg meiner noko må gjerast.

Vist 375 ganger. Følges av 1 person.
Annonse