Stengje Schengen?

Schengen-samarbeidet vart i si tid inngått for å gjera fri flyt av folk lettare i EU- og EØS-landa. Senterpartiet var imot fordi vi frykta at manglande grensekontroll internt i Schengen-området ville medføre også fri flyt av kriminalitet. Dessverre ser det ut for at vi hadde rett i dette.

Politiets Fellesforbund seier til VG 28. april 2011 at dei ønskjer at grensene til dei baltiske landa blir sperra. Politiet er frustrerte over kor lite desse landa gjer for å bekjempe kriminalitet, og viser til at 80 pst av den organiserte kriminaliteten i Norden blir begått av personar frå Baltikum.

Tidlegare hadde dei nordiske landa felles yttergrense, og levde godt med det. Eg meiner at vi må sjå på Schengen-samarbeidet på nytt og vurdere å gjera endringar. Kanskje er felles yttergrense i Norden noko som bør gjeninnførast, eller kanskje er det andre tiltak som kan gjerast.

Poenget er at det per i dag er for enkelt å bevege seg over landegrensene om ein ikkje har hederlege hensikter. Passkontroll der det blir registrert kven som kjem inn i landet, kva føremålet med reisa er og kor langt opphald som er planlagt, vil kunne gje myndigheitene betre grunnlag for å få oversikt over organiserte kriminelle og såleis førebyggje mobil og organisert kriminalitet.

Land som Italia og Hellas har ikkje god kontroll med sine yttergrenser, og snart kjem Romania og Bulgaria også inn i Schengen-samarbeidet. Dette aukar behovet for tiltak, slik eg ser det.

Det er viktig å halde fram det gode samarbeidet med dei baltiske landa. Men for alle dei som kjem hit på ferie eller for å arbeide, og som faktisk utgjer ein stor ressurs for Noreg, vil det vera til det beste om dei med dårlege hensikter blir luka ut.

Vist 405 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

hei di med dårlige hensikter kan bli luka ut, men hvem er di?. Jeg liker ikke grenser. Fri flyt er bedre. For liker vi selv og bli kontrolert. hvor skal du?? hvor mye penger har du på deg?? er det kjekt?? vi kan jo føl oss som barn. foreldre som som spør. men kontroll gjør det litt vondt for alle. men vi vet det er nødvendig i dag. opplevde for lang tid siden i amerika., jeg budde ved grensen. alle med untenlands utseende måtte ut av bussen. vise pass med mere. jeg var også utenlansk?? men jeg hadde ikke brun farve i andsiktet. var lyshåra og lys i huden. jeg slapp og vise pass og eller gå ut av bussen. er det diskriminering?? jeg følte det. var glad for at jeg slapp gå ut. men tenkte på alle di med mørkere hud som måtte ut. ikke alle er kriminelle for en har mørt hør og mørkere hud. jeg har barn med mørkt hår sjølv om den her helnorsk. hva om alle ville bruke mer hjerte og kjærlighet? kanskje det ikke har vært nødvendig med grenser eller kontroller??

Igjen har du skrevet et godt innlegg. Jenny! Du peker på realiter også i vår del av verden. Naiviteten preger de som ikke deler dine synspunkter.

ok jens. er politikken slik da?? at det er naviteten som preger de som ikke deler enn politikers syn ??, har du opplevd å blitt stilt utenfor bussen på gr av huden er mørk. har du? opplevelsen kan være vond!! kan ikke alle vise passet da? før di må ut av bussen og kropsvisiteres.

Hei Irene!
Eg deler engasjementet ditt for at folk med mørk hudfarge skal sleppe å bli diskriminerte, og er glad for at samfunnet heldigvis har endra seg mykje dei siste tiåra (sjølv om mykje enno gjenstår). Når eg argumenterer for å revurdere Schengen-samarbeidet, er det ikkje for å bidra til meir diskriminering av mørkhuda. Som du ser, nemner eg særleg dei frå Baltikum, som står for 80 prosent av den organiserte kriminaliteten i Norden, og desse er sjeldan mørkhuda. Gjeninnfører vi passkontroll, gjeld det for alle uansett farge og nasjonalitet, og det vil ikkje hindre folk med ærlege hensikter i å koma til landet. Men det vil kunne gjera det lettare for norske myndigheiter å verne innbyggjarane kring i heile landet mot t.d. villainnbrot og skimming. Helsing Jenny

Takk for du deler mitt engasjement for folk med mørkere hud og som er litt annerledes.. jeg deler ditt syn på samfunnet ellers. at mange har endra seg di siste åra. folk er blitt mere belyst gjennom tv og data i dag. noe gjenstår sikkert. som du skriver . ok så bra at du ikke tenker så mye på mørkhuda når du du tenker på å revurdere Schengen samarbeidet . jeg vet det. men vi må av og til tenke på hvorfor 80 % er organisert kriminalitet som du skriver. jeg mener og tror det ha rmed fattigdom og narkotika . og en del av oss er fattige i dette landet også,. minstepensjonistene og mange som ikke får seg jobb. en jobb dem ønsker. ang pass så er det en ide og tenk på det.. jeg satt jo der i amerika med pass. men jeg fikk vise det på gr av at jeg var nordisk. jeg ville ikke at noen skulle behandles dårligere enn andre. men slik var det da. og jeg vet at det er ikke noe bedre .. ærlige folk får ikke problem mellom landa om det blir passkontroller igjen. uærlige får da litt problem?? Verne norske innbyggere?? jeg forstår det hender mer i sør med villa innbrudd … men jeg vet at mange norske narkomaner må stjele for å kunne kjøpe stoff.. en sitat hva carl jung til slutt. han skrev møtet mellom to personligheter er som kontakten mellom to kjemiske væsker. VISS DET SKJER EN REAKSJON,BLIR BEGGE FORVANDLET. P:S jeg synes du er en meget flink politiker. las om deg i aura avis på lørdag. mange rosende ord. vi trenger deg!!

Annonse