Rikt eller fattig?

Saka om Maria Amelie skal få opphald i Noreg eller ikkje rører mange. Tidlegare i kveld spurte guten min på ti år om eg kunne forklåre kva saka handlar om. Det var då det kom eit gullkorn frå han som eg vil dele med lesarane.

Eg gjorde eit tappert forsøk på å få fram argumenta for og imot slik at han skulle forstå at det er mange vanskelege vurderingar ein må gjera. Eg sa at eg meinte saka til Maria Amelie er spesiell, og at ho bør få bli sjølv om det ikkje er mogleg at alle papirlause asylsøkjarar som har fått avslag kan få vera her berre fordi dei har vore i landet nokre år.

Eg tala vidare om at asyl- og innvandringspolitikken skal sørgje for at folk som treng vern skal få det, og at det er viktig at folk med mørk og lys hud blir behandla likt. Han er vant til å diskutere med meg og liker å følgje med. Det er vel ikkje anna å vente når han har ei mor på tinget. Men det kunne også vore heilt motsett, han kunne fått nok (noko han sikkert kan få om eit år eller to).

Uansett, kommentaren hans vart slik: “Mamma, viss vi var eit heilt kvitt land, at vi hadde kasta ut alle svarte menneske, då hadde vi kanskje vore det rikaste landet lell, men samtidig også det fattigaste.” Eg spurte han kva han meinte med det, og han svara: “Nei, eg meiner berre det at vi ville vore det fattigaste fordi vi ikkje ville ha vore noko snilt land i så fall.”

Kommentaren hans handla ikkje om saka til Maria Amelie, men kom som ein reaksjon på det eg fortalte om dei vurderingane som må gjerast på dette politikkområdet.

Eg hadde lyst til å formidle desse orda, for det han sa rørte meg. Asyl- og innvandringspolitikk er ikkje enkelt. Men det kan seiast så enkelt som dette.

Vist 374 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Hva er dere i SV ruset på? er det flein sopp?

SV stemte imot et forslag som kunne ha gitt 25-åringen rett til opphold!

Det er både dobbeltmoral og dobbeltkommunikasjon fra SVs side når SVs Heikki Holmås sier at Maria Amelie ikke fyller kravene for å få asyl i Norge, men at hun bør få asylsaken omgjort til en arbeidsinnvandringssøknad,
En metode som SV stemte imot! Hvor dumt blir det ikke å komme med sånne uttalelser da?

Han viser til at Venstre og KrF under arbeidet med ny utlendingslov i 2008 foreslo at utlendinger som opprinnelig søkte beskyttelse i Norge, fritt kunne endre søknaden til å gjelde arbeidsinnvandring uten å måtte forlate landet. Forslaget fikk ikke støtte av SV!

SVs innvandringspolitiske talsmann Heikki Holmås reagerte torsdag kraftig på pågripelsen av Maria Amelie.
- Det er fullstendig mangel på sammenheng i innvandringspolitikken når vi den ene dagen klager på manglende kompetanse hos innvandrere og den neste pågriper og kaster ut innvandrere med den kompetansen vi etterlyser, sa Holmås, og tok til orde for at hun bør få asylsaken omgjort til en arbeidsinnvandringssøknad. Som han opprinnelig er imot bare ikke når det gjelder populære saker som denne!

Har ikke dere i SV andre saker å jobbe med, hva med å forberede et lengre fengselsopphold for korrupsjons saken dere er anklaget for. Eller har dere glemt at Økokrim hadde razzia hos dere for kort tid siden?

Lurer på om du blandar saman to ulike politiske parti no.

(sitat) Eg tala vidare om at asyl- og innvandringspolitikken skal sørgje for at folk som treng vern skal få det (sitat slutt). Dersom 10 millionar menneske står på Svinesund – dei treng vern. Skal dei få det då ?
Vi (norge) må sørge for at folk får det betre der dei bur – f.eks å ikkje handle (kjøpe varer) med korrupte regimer – og sjølvsagt andre tiltak. At alle som har det vanskeleg skal få kome til Norge – er umulig. Meinar du likevel det – Forklar:

Nei, eg skreiv då heller ikkje “alle som treng vern”.

(sitat) at folk som treng vern skal få det (sitat slutt) – kva betyr dette då ?

Hvorfor er saken hennes positiv spesiell? Hun søkte vel og hadde saken til retten i 2004? Var det på selvstendig grunnlag ? Hun har nektet å reise ut etter avslag, lurte seg til utdannelse, arbeidet svart, nærmest “pekte nese” til de norske reglene for asyl. Hvor mange andre saker er ikke minst like spesielle når det gjelder mindreårige. Hun har levd under falskt navn. Hun har klart å mobilisere mange nordmenn mye på grunn av trynefaktor. Hadde hun nå reist ut frivillig så hadde det vært lettere for henne å komme tilbake ved å søke arbeidsinnvandring.Hun hadde fått med seg penger til noe utgifter og mange hadde sikkert gitt henne bidrag. Det virker som hun skal trasse seg til asyl. Hun vil ikke gifte seg for å bli. Skal gifte seg av kjærlighet. Hvorfor har hun samboer ? Er det av kjærlighet. Vet at jeg høres sint ut nå, men mange andre hadde vel hatt et større behov enn henne. og så er det snakk om å få møte personlig. Hvor mange av de ca 6000 som ble sendt ut i fjor var det som fikk møte personlig. Nei, folkens. Kom ned på jorda. Hun er 25 år og kunne gjort noe mere for lenge siden. Hjelp folk til å få det bedre i landet de bor i. Skal Norge til slutt ta imot alle ? Husk at denne saken skaper presidens. Selv om vi har plass i Norge så må man tenke på at vi av etnisk norske er få. Hvor mange prosent av innbyggertallet er utenlandske ? Og jeg regner ikke med innvandrere som norske, men personer med norsk statsborgerskap. En fra f.eks. Gambia eller Eritrea blir ikke norsk med et norsk pass. Og nei, jeg er ikke rasist. Har venner fra forskjellige verdensdeler med forskjellig hudfarge og religioner. De kaller seg ikke norske selv om de har bodd her i mange år. Og om hun/foreldrene hennes er så redd for den russiske mafia så har de virkelig klart å sette søkelyset på seg selv. Kanskje er det hensikten ? Noe er det som ikke stemmer i denne saken.

“Maria” trenger ikke asyl. Hvis hun ønsker opphold i Norge, så får hun gjøre det via jobb eller ekteskap.
Norske politikere burde jobbe for å ta imot mange flere kvoteflyktinger fra FN, og heller sende tilbake flesteparten av charterturistene som kvitter seg med all dokumentasjon.

Vi har deffinitivt ikke bruk for charterturistene som kvitter seg med all leggetimasjon, Per-Einar. Men sier kommune-Norge ja til å ta imot fler kvoteflyktninger ? Lytt til hva kommunene sier før de blir dyttet på fler enn hva de klarer å integrere.

Annonse