Frp og fri flyt av fyll

Roger Hagen frå det såkalla Fremskrittspartiet bekymrar seg for at kommunane skal få innskrenka sjølvråderetten sin når regjeringa og underteikna går inn for å avgrense den maksimale skjenketida frå kl 03 til kl 02. At Hagen meiner det kommunale sjølvstyret står og fell på ein time meir eller mindre skjenketid, blir ein smule komisk.

Frp er elles ikkje dei som er mest opptekne av det lokale folkestyret. Tvert imot vil politikken deira føre til meir sentralisering og langt mindre lokaldemokrati. Men fri flyt av alkohol er dei for. Vinmonopolet skal vekk. Helst skal bensinstasjonane også kunne selje alkohol.

Dette er ikkje Senterpartiet samd i. Vi ønskjer eit tryggare samfunn med mindre alkoholrelaterte helseproblem og skader. Offentlege myndigheiter må gjera nødvendige grep for å oppnå dette.

På Island har talet på valdsrelaterte skader på nattestid i helgene auka etter at skjenkebestemmelsane vart kraftig liberaliserte i 1999. Politimeistrane i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim ba i 2007 sine ordførarar om å redusere skjenketidene. Som ein digresjon: Det er altfor mange ungar som opplever at foreldra drikk for mykje og ofte. I den grad desse foreldra blir edru ein time tidlegare om morgonen, vil det vera ein fordel både for dei sjølve og ungane.

Vist 370 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Frp sin alkoholpolitikk, eller kanskje vi heller skal sei manglande alkoholpolitikk, er grunn god nok i seg sjølv til ikkje å stemme på partiet.

Det er ingen gode grunnar for å gjere norsk alkoholpolitikk meir liberal. Heller tvert i mot. Eg meiner eg las ein stad at norske kommunar i dag strekkjer både skjenketid og salstider for alkohol så langt som alkohollova tillet. Det vil sei at dei fleste kommunane går ut over anbefalingane i alkohollova og legg seg på ei yttergrense. Slik sett kan det vere gode grunnar for ein meir restriktiv alkoholpolitikk, ei strengare lov, enn vi har i dag. Når vi ser på alle dei negative sidene ved alkoholbruk, bør vi ikkje liberalisere alkoholpolitikken i særleg grad.

Jenny skriver: Det er altfor mange ungar som opplever at foreldra drikk for mykje og ofte. I den grad desse foreldra blir edru ein time tidlegare om morgonen, vil det vera ein fordel både for dei sjølve og ungane. Det hjelper ikke å stenge 1 time tidligere i slike tilfeller der det desverre er alkoholmisbruk i familien og jeg tviler da på om huset til de det gjelder er helt fritt for alkohol i det hele tatt så hva man da gjør med utestedene har ingen innvirkning på det. Der må andre innstanser gripe fatt.
Jeg ønsker ikke at myndighetene skal være ansvarlige for å “bysse” folk i seng, men at folk skal få bestemme selv. De kan lovfeste at alle skal legge seg kl 02:30 (liksom seriøst). Det at Regjeringen tar over mer makt fra kommunene er ikke heldig, lokalstyrene mister egen bestemmelse. Er ingen FrPèr, men dette med redusering av skjenketiden virker helt meningsløst. Gi politiet mer middler til å håndtere de 1% alkohol relaterte problemene og la de 99 andre % være i fred på by`n.

Hvorfor “det såkalla Fremskrittspartiet”?Heter de ikke Fremskrittspartiet?Eller heter de egentlig noe annet?
Mener du de burde hatt ett annet navn og isåfall hvilket?
Mest av alt undrer jeg meg på “fri flyt av fyll” i forbindelse med å innkorte skjenketidene.
Det er vel omvendt,den regulerte omsetningen av alkohol som skjenkestedene representerer er ikke “fri flyt av fyll”.Påstanden i seg selv er ikke bare injuerende ovenfor de som driver i serveringsbransjen,den viser vel også hvilken uvitenhet som ligger bak en slik påstand.
“Fri flyt av fyll” får du når omsettningen av alkohol blir holdt utenfor den lovregulerte omsettningen skjenkestedene gir.Skal man forhindre " fri flyt av fyll" bør man eller utvide det tilbudet skjenkestedene har og la de ta seg av hele omsettningen av alkohol,ikke som nå bare det som omsettes til ett gitt klokkeslett.

Hei! Det er ikkje framskritt eg assosierer med politikken deira, enkelt og greitt. Sal av alkohol på bensinstasjonar og å fjerne Vinmonopolet meiner eg kvalifiserer til å bli omtale som å leggje til rette for friare flyt av fyll. Men det er sjølvsagt ulike meiningar om kva slags effekt ulike tiltak og regelendringar vil ha for å auke eller redusere alkoholmisbruk. Uansett viser forsking at lettare tilgang fører til eit større inntak av alkohol. Frp ønskjer lettare tilgang – fri flyt synest å vera målet.

Annonse