Tidlegare heim - mindre vald

I Kristiansund erfarer politiet at innstramma skjenketider har gjeve mindre bråk og vald nattestid. Eg meiner bestemt at den maksimale skjenketida bør kuttast ned i heile landet.

Tidens Krav skriv 17. august om dei positive følgjene av at utestadene må stengje tidlegare. Det er snakk om berre ein time, frå kl 03.00 til kl 02.00. Men resultatet er tydeleg. Det har ikkje vorte meir bråk og vald tidlegare på kvelden enn før. Derimot har talet på valds- og ordensforstyrringar knytt til uteliv vorte merkbart redusert totalt sett.

Det er viktig å gjennomføre tiltak for å hindre vald, men det er ikkje alltid lett å vita kva som har effekt. Erfaringane frå Kristiansund og fleire stader som har innført kortare skjenketider viser at slike innstrammingar vil kunne spara mange for å bli valdsoffer. Vi ønskjer heller ikkje at køene for å sone i fengsel skal auke igjen. Færre valdsepisodar er positivt også i så måte.

Vist 311 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Men hva sier tallene om vold og ordensforstyrrelser, ikke direkte knyttet til uteliv?
Det var vel tatt til orde for at man kanskje ville se at bråket flyttet seg til hjemmefester, nachspiel o.l. istedet, i og med at festen for mange ikke slutter klokka 2 på byen.
Vil mene at det er viktig å ikke kun se statistikk knyttet til uteliv, men prøve å gjøre seg et helt bilde.
Jeg vet ikke, men det slo meg en tanke…….

Hei! Ja, same tanken slo meg. Men politiet understrekar at det totale talet på valdsepisodar om helgene har gått ned. Skulle valden ha flytta seg til heimane, skulle talet gjerne vorte oppretthalde på same nivå. Det har det heldigvis ikkje.

Det høres bra ut, da får man håpe at det holder seg slik også i framtiden ja.
Det ville vært synd om man plutselig oppdaget at tallene har økt andre plasser ikke direkte knyttet til uteliv men indirekte.

Vet Jenny Klinge hva det er som er best for meg? Nei og ikke skal du bestemme om jeg vil drikke melk kl 01:00 eller ta meg en pils kl 03:00. Regjeringen skal ikke bestemme om man skal ha på seg rød bukse eller blå bukse. Det handler om frihet til å gjøre litt som man vil uten at man skal bli bestemt hva man skal gjøre.
Jeg synes at når Regjeringen bestemmer at utestedene skal stenge kl 02 så går det ut over den lokale råderetten kommunene har over å kunne bestemme selv hvor lenge utestedene skal være åpne. Noen steder har fått mindre voldshandlinger og andre har fått mer voldshandlinger etter tidligere stengning.
I Bergen økte voldsproblemene etter at de strammet inn skjenketidene med en halvtime.
Regjeringen vil stramme inn skjenketidene uten at det er gjort forskning på sammenhengen mellom skjenketider og voldsomfang i Norge. Det forskningsmessige belegget for å stramme inn er basert på undersøkelser fra Australia, Storbritannia og Canada.
Det er lettere og billigere å bestemme at folk skal hjem kl 02 enn å øke ressursene til politet slik at de kan ta seg av de få som lager bråk. Med få mener jeg at det er lite bråk om man ser på antall folk som er ute.
Mitt tips til deg Jenny er at gi politet mer ressurser og heller ha en time lenger åpent (til 04 eller 05 for den saksskyld), men det er ikke slik at hvis vi kutter en time av skjenketiden, så løser vi problemene med alkoholrelatert vold.
PS Jenny kan du skrive på bokmål. Den er så tung å lese denne nynorsken:)

Alle er vel enige i at problemet er at det er for mange skjenkesteder i byene.På landet har vi kontoll vettu Jenny.I byene bor det for mange egoister som bare tenker på seg selv.Når det gjelder å nyte alkohol utenfor sitt eget hjem,så kan man ikke gjøre som man vil.Det er andre folk som er ute og har d hyggelig også,uten å krangle og utøve alkoholrelatert vold.Nei,skrenk inn på utestedene og bli strengere på hvor mye hver enkelt blir servert.Man kan jo skjenke hele natta,bare det skjer i kontrollerte former.Tror ikke noe stygt om skjenkerne,men jeg tror de drar i krana for fort,uten å skjekke hvem som er på den andre siden av disken.

Problemet er ikke at det er for mange sjenkesteder, men hvordan de drives og hvor god kontroll man har på utestedne. Det er ikke til å stikke under en stol at litt av hvert skjer på disse stedene og det har de omfattende kontrollene i Oslo vist med både, toll, politi, skattevesen mfl har vært innvolvert. Man kan da fjerne de useriøse som snylter skatt og som bruker ulovlig arbeidskraft.
Jeg tror at mange av utestedene er klare over at om de sjenker overstadig berusede personer og de blir tatt i sjenkekontroll så kan de miste sjenkeløyvet for en kort/lengre periode hvorpå dette går ut over inntektene til utestedet.
Skal alle lover og regler gå ut over alle de som ikke lager kvalm og er ute for å hygge seg?
Jeg tipper (og det er vel ikke et altfor usannsynlig tall) at 1% er ute etter bråk og ordensforstyrrelse og det går da ut over de 99 andre %ene. Riktig eller galt?
Jeg er for at man kan få kjøpe øl i butikken i hele butikkensåpningstid. Utestedene kan godt ha åpne til 05 for meg. La folk bestemme selv når dd går ut og hvor lenge de skal bli. Håper ikke Regjeringen begynner med fotlenker som registrer deg og hvor du er til enhver tid. Kan virke litt sånn.

Interessant diskusjon dette. Det blir jo synleg kva slags syn ein har på “større” ting enn skjenketider i seg sjølv – alt frå kor langt den enkeltes friheit til å gjera som han vil skal gå, til innhaldet i det kommunale sjølvstyret og til kva som forårsaker vald.

Eg meiner det er viktig å ikkje detaljstyre kommunane. Har sjølv vore kommunepolitikar i 8 år, og veit at det er mykje sunt vett i kommunestyra rundt omkring. Somme felt er det likevel greitt å ha ein einsarta politikk på, slik som utsalsstader og makstider for skjenking. Målet må vera at alkoholrelaterte helseproblem og valdsepisodar skal vera færrast mogleg. Då må det til at det offentlege set grenser for kor og når alkohol skal seljast og skjenkast.

PS! Nei Tor, kjem ikkje til å skrive bokmål. Likar godt å skrive (ny-)norsk. På merknadene dine verkar det som om du forstår godt kva eg skriv, men at du ikkje er einig er ei anna sak;-).

Jenny: sliter litt å hele tiden oversette språkene her :-) , men det burde være opp til kommunene selv å bestemme hvor lenge utestedene skal være åpne. Kommunene blir fratatt den myndigheten de nå har til å styre dette selv med en slik lovendring Regjeringen har ute på høring.
Det bør heller fra sentralt hold satses og bevilge mer penger til mer politi i gatene så ville man ha sett at mange av probleme ville ha forsvunnet uten å måtte gjøre noe med skjenketidene. Bevilgninger til helsebringende foretak som bedrer helsen til de med alkoholrelaterte skader måtte også økes. Alt kan ordnes spørsmålet er vel om viljen er der.

Annonse