Adopsjon frå Haiti bør tillatast

Katastrofen på Haiti rystar dei fleste av oss langt inni sjela, og vi kjenner eit sterkt behov for å bidra. Mange familiar i fleire land ønskjer å adoptere foreldrelause og traumatiserte ungar som elles står i fare for å døy. Det bør dei få lov til.

Eg les forundra – og ikkje så reint lite forskrekka – at det blir laga mykje problem kring det ønsket mange no har for å hjelpe desse ungane via adopsjon.

Faren for menneskehandel må vi ta på alvor, men teke i betraktning det reine helvetet som sårbare ungar lever i på Haiti no, bør alle tiltak for å hjelpe dei ønskast velkomne.

Direktøren i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utelukkar iflg Nettavisen ikkje å opne for framtidig adopsjon fra Haiti “dersom landet blir både sikkerhetsmessig og politisk stabilt”.

Gud betre, kva er dette for noko? Skal ungane døy medan vi ventar i årevis på at situasjonen i landet skal stabilisere seg?

Nei, no må vi ta til fornuft. Det bør vera mogleg å gje alle dei familiane som er prekvalifiserte til adopsjon høve til få adoptere barn frå Haiti snarast. Og eg meiner det bør vera mogleg å få til ei rask kvalifisering av nye familiar også i denne ekstraordinære situasjonen.

Vi er ikkje eit uregulert samfunn med dårleg kontroll eller ein fristad for overgriparar og menneskehandlarar, tvert i kan vi til tider framstå som overlag problemfokuserte og overbyråkratiske. Nettopp dette er eg redd for at er til hinder for å hjelpe haitiske ungar no.

Det handlar om liv eller død for mange små. Vi bør gje dei sjansen til å leva.

Vist 1073 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Ditt ønske om å redde barn på Haiti er selvsagt godt, men i en krisesituasjon som vi har nå bør barn IKKE adopteres. Både UNICEF, Redd Barna og vi i Adopsjonsforum advarer mot denne praksisen. Selv om Adopsjonsforum gjerne skulle hatt et adopsjonsprogram på Haiti (vi søkte om tillatelse til dette i 2005), så bør man ikke adoptere barn fra landet nå. Adopsjoner skal være gode, kontrollerte og ukorrupte prosesser, som myndighetene i berørte land kan kontrollere. Det er umulig i dagens situasjon etter jordskjelvet.
Jeg vil som deg oppfordre folk til å redde barna på Haiti – det gjør vi best ved å sikre vann, mat, medisinsk omsorg, beskyttelse – og gjenforening med familiemedlemmer dersom disse finnes (ikke bare foreldre, men kanskje tanter og onkler, besteforeldre el.l.). Støtt de som hjelper barna med dette!
Noen husker kanskje at en gruppe franskmenn og et spansk flyselskap skulle hente ut over 100 barn fra Tsjad for et par-tre år siden. Dette var ett eksempel på en skandale der barn (som stort sett ikke burde adopteres) skulle sendes med fly til Frankrike der velmenende familier sto og ventet på flyplassen – forgjeves. De som kom for å hente barna ble arrestert og barna ble ikke adoptert. Ikke gjenta slike amatørmetoder i Haiti!
Det er viktig å ha et varmt hjerte for barn, men i kriser skal man holde hodet kaldt. Hjelp barna som trenger hjelp nå – men la adopsjon komme seinere når barnets status er avklart, slik at lover og regler kan følges. Internasjonal adopsjon får dårlig rykte dersom lover og regler brytes.

Øystei Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum
www.adopsjonsforum.no

Eg skjønnar godt at dette ikkje er noko enkel sak, men eg har likevel vanskeleg for å forstå haldninga til Bufdir sin direktør. Dersom norske myndigheiter ved å svinge seg raskt rundt kan leggje til rette for adopsjon av td 50 ungar frå Haiti no, vil jo det kunne redde 50 ungar som elles ville døy eller leva i forferdelege forhold i årevis framover. Eg har faktisk tiltru til at norske myndigheiter er i stand til å kvalitetssikre ein hurtig prosess for adopsjon innanfor eit visst avgrensa omfang også på kort sikt.

Til orientering gjer eg også ein innsats for å skaffe meir pengar til Haiti – engasjementet for at det skal vera mogleg å adoptere går ikkje på kostnad av den innsatsen.

Hovedproblemet her ligger ikke i Norge, men på Haiti. Hvilken myndighet, domstol eller annen autoritet kan garantere at barnet kan frigis for adopsjon slik lovverket krever? Hvem kan garantere at det ikke har slektninger som er i live i en kaotisk situasjon? Kan barnet få trygg omsorg hos andre som kjenner barnet fra før? Barna trenger stabilitet og trygghet for å bearbeide sine traumer.
Adopsjon gjelder for hele livet og er en irreversibel juridisk prosess etter at barnet er adoptert til Norge. Nettopp derfor kan man ikke hoppe bukk over internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler når man adopterer.
Trenger barna å reddes fra forferdelige forhold kan det løses for langt flere barn for en langt rimeligere penge ved å støtte de som hjelper barna i den akutte nødfasen i hjemlandet. Se hjemmesiden til bl.a. Redd Barna om hvordan dette kan gjøres.
Når samfunnet er blitt mer normalisert kan man eventuelt sikre adopsjoner på en etisk og juridisk forsvarlig måte.
Vi er enige om to hovedsaker:
1) Barna på Haiti trenger hjelp nå.
2) Foreldreløse og forlatte barn som er frigitt for adopsjon bør kunne adopteres til godkjente familier som ønsker adopsjon i Norge.
Det vi er uenige om i nr. 2 er hvor raskt og hvordan dette kan gjøres.

Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum.

Annonse