Endring av kontantstøtta

Eg har i eit tidlegare innlegg om kontantstøtta, “Heime somtid best”, formulert meg på eit vis som kan bli misforstått. Derfor vil eg klårgjera kva som ligg i løypa av endringar og når desse kan skje.

I den nye regjeringserklæringa Soria Moria II for åra 2009-2013 står det at regjeringa vil gjera dette: “Målrette og styrke en ordning med kontantstøtte til ettåringer. Vesentlige endringer i kontantstøtteordningen vil bli varslet i god tid.”

Dette inneber altså at den endringa vi i Senterpartiet har gått inn for er innan rekkevidde, men at det ikkje er avgjort når dette skal skje. Personleg håpar eg det ikkje tek lang tid.

Eg meiner bestemt at det vil vera eit framsteg med ei kontantstøtte som kan takast ut i eitt år før ungen fyller to kombinert med ein monaleg auke i den månadlege utbetalinga. Fleire foreldre kan på dette viset få høve til å vera heime med eittåringane. Samstundes vil endringa truleg føre til at fleire toåringar som av ulik grunnar vil ha godt av å starte i barnehage får gjera det.

Vist 323 ganger. Følges av 1 person.
Annonse