Framtida og framskrittet

Det er noko som heiter at framtida kjem av seg sjølv, framskrittet ikkje. Eg er spent på valresultatet fordi eg er oppteken av framtida for fylket og landet vårt – at den skal bera med seg framskritt og ikkje tilbakeskritt.

Eg er overbevist om at ei ny raud-grøn regjering er best for både fylket og landet. Etter å ha sitte i kommunestyre og formannskap i Surnadal i åtte år, og vore varaordførar og på fylkestinget i fire, har eg sett kva ulike regjeringar og stortingsfleirtal har å seie for velferden i samfunnet vårt.

Som næringsdrivande er eg også oppteken av stabile rammevilkår og ei satsing på samferdsel og breiband.

Erfaringane mine er eintydige: Ei ny regjering basert på to eller fleire av dei fire opposisjonspartia er ikkje løysinga dersom vi ønskjer framskritt, vekst og velferd.

Til alle som meiner at Senterpartiet i denne regjeringa kanskje ikkje har fått til ting fort nok, har eg ei oppmoding: Det er verdt å tenkje over om det vi treng då er ei ny regjering – à la Bondevik II som sultefora kommunane og prioriterte skattelette framfor velferd – eller eit sterkare Senterparti i ei ny raud-grøn regjering.

Eg meiner bestemt at det siste er det beste. Får eg tilliten av veljarane til å halde fram med å arbeide for fylket og landet i nye fire år, lovar eg å gjera ein innsats for at framtida skal innebera framskritt. Godt val!

Vist 397 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Gratuler med plass på tinget.

Annonse