Bussen bør vera for fleire

Eg sit på TIMEkspressen mellom Kristiansund og Molde og skriv dette. For ein gongs skuld passar det å ta bussen fordi eg uansett måtte la bilen stå i nordmørsbyen. Men desse velsigna bussane med avgang ein gong i timen er eit ukjent fenomen på indre Nordmøre.

I det heile er det lite buss rundt omkring i landet vårt.Dersom vi samanliknar kor mange milliardar som blir brukt på jarnbanen i forhold til dei beskjedne midlane som går til busstransport, og vi samstundes veit kor store delar av landet som ikkje har jarnbane, kan vi kanskje ta til å lure på kvifor.

Eg meiner det ikkje er nokon god grunn til dette. Jarnbanen fortener pengane, det er ikkje noko med det, men kva med bussen? Burde det ikkje brukast meir på å stimulere til bussruter med hyppigare avgangar langt fleire stader enn det er i dag? Eg meiner bestemt at det burde det.

Kollektivtransport er ikkje eit reelt alternativ til bilen i store delar av landet vårt. Ok, det ville koste nokre hundre millionar å få til eit langt betre tilbod, men igjen: Samanlikna med dei milliardane vi brukar på toget, hadde det ikkje vore urimeleg om vi som bur for langt unna jarnbanen fekk nyte godt av ei kollektivsatsing.

Dette er noko eg ønskjer å jobbe for framover. Så kan eg kanskje ein gong i framtida ta TIMEkspressen heilt frå Surnadal til Molde, Ålesund eller Volda, og la bilen oftare stå pent plassert i garasjen.

Vist 425 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Enig med du. Desse kjapptoga er blitt hypa litt for mykje opp under valkampen så langt. Lyntoget er berre til hjelp mellom storbyane. Kva med resten av lander? Sjå nokre interessante tal her: http://jazzyhal.wordpress.com/2009/08/03/tog-vs-buss/

Jenny Klinge skriver i sitt innlegg: “I det heile er det lite buss rundt omkring i landet vårt.Dersom vi samanliknar kor mange milliardar som blir brukt på jarnbanen i forhold til dei beskjedne midlane som går til busstransport, og vi samstundes veit kor store delar av landet som ikkje har jarnbane, kan vi kanskje ta til å lure på kvifor”. Jeg bare spør. Sitter ikke SP i regjering og har samferdselsministeren? Hvorfor har ikke SP sett denne problemstillingen tidligere, nå blir det vanskeligere å få folk til og ta buss, et mønster har innarbeidet seg i folk, de tar heller bilen, det blir mye lettere, en slipper å se på klokka om det er lenge til bussen går.

Det er jo lett å kritisere oss politikarar for alt vi ikkje har fått til enno. Det bør likevel vera mogleg å ta fatt i saker ein ikkje har lukkast med å gjera noko med – eller nye oppgåver – også. Eg har stor tru på at nye busstilbod med høg frekvens vil føre til at fleire og fleire venner seg til å ta bussen. Det handlar om å skape eit tilbod som fungerer godt i praksis.

Eg vil aldri lova at eg kjem til å lukkast i å få til det eg jobbar for politisk, men eg kan lova å gjera ein innsats.

Vi i Senterpartiet er opptekne av kollektivtilbodet i distrikta. Derfor har vi fått på plass ulike prøveordningar med bestillingstransport og tilbringartenester til eksisterande busstilbod. Men eg meiner altså vi bør gå lenger.

Er nesten ikke rart at folk i grisgrendte strøk skorer høyt på fyllekjøring, kjøring uten sertifikat og kjøring av alle mulige motorfarkoster heller… Når det ikke er mye alternativ.
Det vil være bra for arbeidsmarkedet, folk og miljø om det ble bedre kollektivtilbud i utkantstrøk.

Surnadal er forresten nesten sentralt i forhold til Vevang!

Ja, det er kjekt å ha unnskuldingar i alle fall;-). Surnadal er verdas navle, utan tvil (eller?).

Greit å klage på kollektiv tilbud og ønske om flere buss avganger men da glemmer man fort noen få ting. Hva har denne regjeringen fått til. Penger til samferdsel mangler, penger til barn,uføre,eldre mangler. Det er noen få ting denne regjeringen har fått til her er noen : økt skatter og avgifter, større innvandring noe som gjenspeiler volds statikkstikken forøvrig men skal ikke ta alle innvandrere under en kam. Nedleggelse av diverse arbeidsplasser og mer til de rike og mindre til de fattige. Penger som skulle vært brukt i landet blir plassert i kassa for mer innvandring samt at penger går til mer krig og elendighet.Surnadal er en fin plass på lik linje med hele Møre og Romsdal. Hurra man føler seg nesten stolt -:)

Hehe. Det er då ikkje måte på kor mykje gale vi har gjort!

Er ikke så veldig imponert over nåværende regjering, men kor gale det er kan vel vurderest fra forskjellige synspunkt. Noe bra har det blitt i løpet av fire år men økonomien til de fattige ble dårligere og dårligere kollektiv tilbud ble det pga mindre støtte til kollektiv trafikken. Har man gitt større støtte til netopp bussen slik at det ville blitt flere bussavganger og en grei pris ville folk kansje tatt bussen. Det ville bety økt gevinst i forhold til miljø og færre privatbiler ute i trafikken. Distriktene er den store taperen på buss pga lite støtte det vet jo alle. Enkelte ønsker et bedre buss tilbud javel men da må pengene på bordet og det skjer desverre ikke med den nåværende regjering. Likte forøvrig at du støtter opp om kollektiv transporten i Møre og Romsdal. -:)

Annonse